ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τα 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 θα πρέπει να τα αφήσουμε κενά ή να προσκομίσουμε στοιχεία που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του επιστημονικού δικτύου στο πλαίσιο του οποίου δραστηριοποιούνται; Tα 3.9 και 3.10 μπορούν να αφορούν κάθε ένα από τα μέλη της Άτυπης Ομάδας ξεχωριστά ή πρέπει επίσης να μείνουν κενά, εφόσον αυτή συστήνεται τώρα για τις ανάγκες της συνεργασίας μας στο τρέχον έργο; Εν ολίγοις ποιος είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος να παρουσιάσουμε στην αίτηση την σημαντική εμπειρία του εταίρου μας, και άρα τη βαρύτητα της συμβολής του, εάν πρόκειται για Άτυπη Ομάδα που αποτελείται από επιστημονικό προσωπικό αναγνωρισμένο στον τομέα του;

Οι ερωτήσεις έχουν ήδη απαντηθεί, παρακαλώ ανατρέξετε στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις.