ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τα επιχορηγούμενα έργα πρέπει να υλοποιούνται στην Ελλάδα;

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 6 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.