ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τα πεδία της ενότητας 3 στο έντυπο της αίτησης για μεσαία/μεγάλα έργα που αφορούν την περιγραφή των στόχων του υποψήφιου εταίρου (3.2), το γεωγραφικό και θεματικό εύρος (3.3, 3.4) θα πρέπει να απαντηθούν σε σχέση με την άτυπη ομάδα που θα συσταθεί τώρα-και άρα να μείνουν κενά- ή να αφορούν τις συνεχείς συνεργασίες τους, όπως άλλωστε θα αποτυπώνονται και στα βιογραφικά τους σημειώματα;

Οι ερωτήσεις έχουν  ήδη απαντηθεί παρακαλώ ανατρέξετε στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις.