ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα ποσά που εμφανίζονται στον προϋπολογισμό θα περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή θα πρέπει να καταγράφεται αναλυτικότερα σε ξεχωριστή στήλη;

Τα ποσά που εμφανίζονται στη φόρμα του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Έτσι, δεν χρειάζεται ξεχωριστή στήλη για την αποτύπωσή του.