ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τα στάδια της έρευνας αποτελούν από μία ξεχωριστή δράση το καθένα (πχ. σχεδιασμός έρευνας, σύνταξη ερωτηματολογίου κτλ) ή είναι όλη η διεργασία της έρευνας μία δράση;

Και οι δυο περιπτώσεις είναι αποδεκτές. Εσείς θα πρέπει να επιλέξετε πως θα σχεδιάσετε το έργο και πως θα αποτυπωθεί αυτό στην αίτηση.