ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τα βιογραφικά σημειώματα της ομάδας έργου μπορούμε να τα υποβάλουμε στα αγγλικά;

Ναι μπορείτε.