ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τα υποστηρικτικά έγγραφα πρέπει να προσκομισθούν από όλους τους εταίρους κατά τη υποβολή της αίτησης στις 21/06;

Ναι τα υποστηρικτικά έγγραφα αφορούν τόσο τον φορέα υλοποίησης όσο και τους εταίρους.