ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Θα ήθελα να ρωτήσω, αν τα δικαιολογητικά έγγραφα των εταίρων με έδρα εντός της Ε.Ε. (Ισπανία, Νορβηγία) μπορούν να γίνουν δεκτά από εσάς στη γλώσσα που είναι γραμμένα ή αν απαιτείται μετάφρασή τους. Υπάρχει κάποιο πρότυπο συμφωνητικό έγγραφο για συνεργασία μεταξύ εταίρων στα Αγγλικά;

Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τις «Οδηγίες προς Υποψηφίους» και ειδικότερα την Ενότητα 8 και την Ενότητα 15.