ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Θα μπορούσε η συνεισφορά του εταίρου να αφορά την υλοποίηση ίδιων δράσεων σε 2 διαφορετικές χώρες ή περιοχές ή θα πρέπει οι δράσεις του εταίρου να είναι διαφορετικές από αυτές του συντονιστή;

Όλες οι δράσεις του έργου θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και όχι σε άλλη ξένη χώρα. Κατά τα λοιπά δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Η συνεισφορά του εταίρου και οι προτεινόμενες δράσεις θα αξιολογηθούν.