ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Θα μπορούσε μία ΑΜΚΕ να είναι συνεργαζόμενος φορέας σε μία πρόταση και να υποβάλει ως υποψήφιος φορέας υλοποίησης ή εταίρος και σε άλλη πρόταση;

Ένας φορέας μπορεί να συμμετέχει ως φορέας υλοποίησης ή εταίρος μονάχα σε μια αίτηση ανά πρόσκληση. Ως μέλος ενός υπό διαμόρφωση ή υπάρχοντος δικτύου μπορεί να συμμετέχει σε παραπάνω από ένα και δεν υπάρχει περιορισμός.