ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Θα μπορούσε ο οργανισμός μας να ενσωματώσει στη σχετική πρόταση ως επιχορηγούμενη δαπάνη την απόκτηση ενός οχήματος τύπου βαν για τις ανάγκες μεταφοράς μικρού φορτίου; Είναι μια τέτοια δαπάνη επιλέξιμη;

Στην 7η πρόσκληση, δεν υπάρχουν επιλέξιμες δαπάνες. Όλες οι δράσεις/δαπάνες οι οποίες εντάσσονται ήδη στο πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών που καταθέτουν οι φορείς, μπορούν να είναι επιλέξιμες αρκεί να αιτιολογείται επαρκώς ο λόγος ο σκοπός της κάθε δράσης και κατόπιν αξιολόγησης από το διαχειριστή επιχορήγησης.