ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Θα μπορούσε τμήμα των δράσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων να υλοποιηθεί από έναν από τους εταίρους, και συνεπώς να ανατεθεί σε αυτόν το ανάλογο μέρος του προϋπολογισμού; Ο εν λόγω εταίρος διαθέτει εκτενή εμπειρία και ειδίκευση σε τομείς που οι υπόλοιποι φορείς θα ήθελαν να ενδυναμώσουν.

Εφόσον στοιχειοθετηθεί επαρκώς στην αίτηση ότι ένας από τους εταίρους του έργου μπορεί να αναλάβει την υλοποίηση ορισμένων από τις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων, τότε αυτό είναι δυνατό. Ωστόσο, η καταλληλότητα του φορέα καθώς και η σχέση απόδοσης-τιμής των προτεινόμενων δράσεων θα αξιολογηθεί από τους ανεξάρτητους αξιολογητές κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης.