ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Θα μπορούσε το στρατηγικό πλάνο να έχει κ αναδρομικό χαρακτήρα; Να ξεκινάει πχ από το 2020; Καλύπτοντας φυσικά όλη την χρονική διάρκεια που πρέπει στην συνέχεια

Το στρατηγικό πλάνο μπορεί να έχει αναδρομικό χαρακτήρα, αρκεί να είναι πολυετές και να καλύπτει το διάστημα της αιτούμενης επιχορήγησης. Για παράδειγμα, μπορεί το στρατηγικό σας πλάνο να καλύπτει την τριετία 2021,2022 και 2023.