ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν στην αίτηση χρηματοδότησης μπορούν να ενταχθούν και κοινωνικοί συνεταιρισμοί.

Σύμφωνα με την Ενότητα 2.2.1 Επιλέξιμοι Υποψήφιοι, οι κοινωνικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί δεν είναι επιλέξιμοι ως φορείς υλοποίησης αλλά μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση ενός έργου ως εταίροι.