ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Οι τιμές των δεικτών που αναφέρονται στην πρόσκληση είναι τυχαίες ή προαπαιτούμενες (ως ελάχιστη τιμή); Επίσης είναι ίδιες τιμές για όλες τις κατηγορίες έργων (μικρά, μεσαία, μεγάλα);

Στην σελίδα 4 της ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος σχετικά με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναγράφεται στην υποσημείωση ότι «οι τιμές στόχοι αναφέρονται σε όλο το Πρόγραμμα Active Citizens Fund και περιλαμβάνονται για να παρέχουν στους υποψήφιους φορείς μια γενική εικόνα των δεσμεύσεων του Προγράμματος». Συνεπώς, οι τιμές στόχοι δεν είναι προαπαιτούμενες για καμία κατηγορία έργου.