ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Θα θέλαμε να υποβάλλουμε πρόταση στην πρόσκληση για την “ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών”. Μας ενδιαφέρει να επικεντρωθούμε σε δημιουργία θεματικού δικτύου μεταξύ οργανώσεων που δεν ανήκουν στο ίδιο δίκτυο και μάλιστα πολλές δεν ανήκουν σε κανένα επίσημο δίκτυο, φυσικά όλες κατά καιρούς έχουν συμμετάσχει σε ποικίλες συνεργασίες. Καταλαβαίνω καλά ότι το βάρος της πρόσκλησης δίνεται σε ενίσχυση υπαρχόντων δικτύων; Σε αυτή τη περίπτωση έχει νόημα να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε την πρόταση;

Η πρόσκληση αφορά εξίσου την ενίσχυση υπαρχόντων δικτύων και την ανάπτυξη νέων δικτύων ανάμεσα σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Η πρόταση οφείλει να περιγράφει λεπτομερώς τους φορείς – μέλη που θα συνθέσουν το Δίκτυο, καθώς και τις δράσεις δικτύωσης που θα αναπτύξουν από κοινού.