ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το έργο αφορά σε εκπαιδευτικό/θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εφήβων. Σε ενδεχόμενη δράση ”εκδήλωση λήξης”, μπορούμε να απευθυνθούμε σε μέλη ΜΚΟ, εκπαιδευτικούς, επιστήμονες ψυχικής υγείας κ.λπ. ή θα πρέπει το κοινό στόχος να σχετίζεται με τον Τύπο, τα Μέσα Κοιν. Δικτύωσης κ.λπ;

Παρακαλώ ανατρέξτε στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.