ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το ποσό υπεργολαβίας, με πρόχειρο διαγωνισμό, που απαιτεί τρείς προσφορές είναι οι 60.00,00 ευρώ ή κάποιο άλλο, και ποιό;

  • Για προμήθειες από 20.001 € έως 60.000 € πρέπει να γίνεται συνοπτικός διαγωνισμός.
  • Για προμήθειες άνω των 60.000 € πρέπει να διενεργείται ανοιχτός διαγωνισμός.