ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το στρατηγικό πλάνο πόσα έτη θα πρέπει να προβλέπει;

Το στρατηγικό πλάνο θα πρέπει να είναι πολυετές, και να αναφέρεται τουλάχιστον σε μία τριετία.