ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το Στρατηγικό Πλάνο θα πρέπει να είναι στα ελληνικά;

Το πολυετές στρατηγικό πλάνο/ πλάνο εργασιών, όπως και η αίτηση και όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα, θα πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά.