ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Υπάρχει κάποιο ελάχιστο ποσό που μπορώ να αιτηθώ για την διμερή πρωτοβουλία για την οποία επιθυμώ να υποβάλω αίτηση;

Δεν υπάρχει κάποιο ελάχιστο ποσό το οποίο μπορείτε να αιτηθείτε για την διμερή πρωτοβουλία που επιθυμείτε να υλοποιήσετε. Το μέγιστο ποσό που μπορείτε να επιχορηγηθείτε είναι 6.000 ευρώ ανά πρωτοβουλία.