ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Υπάρχει κάποιος περιορισμός στον χώρο πραγματοποίησης της δράσης; Η δράση που θα θέλαμε να πραγματοποιήσουμε μπορεί να υλοποιηθεί μόνο σε κάποιον χώρο ιδιωτικής επιχείρησης (αναψυχής) συνάθροισης του κοινού, λόγω έλλειψης των συγκεκριμένων υποδομών οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχει περιορισμός σε σχέση με το είδος του χώρου που θα πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες δράσεις. Οι δράσεις του έργου θα πρέπει να αποτυπώνονται με σαφήνεια στα έντυπα αίτησης και προϋπολογισμού.