ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Υπάρχει όριο σε ότι αφορά την αριθμητική συμμετοχή εταίρων στην πρόταση για χρηματοδότηση;

Όχι, δεν έχει ορισθεί κάποιο ανώτατο όριο στον αριθμό των εταίρων ανά πρόταση.