ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ/ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Υπάρχουν ανώτατα όρια τιμών όσων αφορά τις δαπάνες για αεροπορικά εισιτήρια στην κατηγορία ταξίδια;

Το Πρόγραμμα καλύπτει μόνο αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τις δαπάνες που αφορούν ταξίδια και βρίσκονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 του εντύπου «Οδηγίες προς Υποψηφίους».