ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Υπάρχουν οικονομικές προϋποθέσεις (συγκεκριμένος κύκλος εργασιών) που πρέπει να πληρούν οι φορείς – ΜΚΟ για να υποβάλουν πρόταση στις προσκλήσεις του στο πλαίσιο του «Active Citizens Fund», που αποτελεί μέρος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για την Ελλάδα για την περίοδο 2014 – 2021; Εάν υπάρχουν, σας παρακαλώ πολύ, υποδείξατε μου σε ποιό σημείο του Οδηγού αναγράφεται.

Δεν υπάρχουν οικονομικές προϋποθέσεις (συγκεκριμένος κύκλος εργασιών) που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης έργου.