ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη μορφή και τις ιδιότητες των μελών του δικτύου, π.χ. εκτός από φορείς της ΚτΠ, επιτρέπεται η συμμετοχή ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ΟΤΑ, επιχειρήσεων;

Σχετικά με τους περιορισμούς των μελών του δικτύου ισχύει ό, τι και για τους εταίρους ενός έργου. Συνεπώς μπορεί να είναι όσα αναφέρετε σύμφωνα με την πρόσκληση.