Ευχαριστούμε για τη συγκατάθεσή σου! Έχεις προστεθεί στη λίστα αποδεκτών ενημέρωσης για το νέο πρόγραμμα ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών με την ονομασία Active Citizens Fund.
Η συγκατάθεσή σου δύναται να αρθεί οποτεδήποτε με σχετική δήλωσή σας.

Σας ευχαριστούμε!