Ανοιχτός διάλογος στην ψυχική υγεία: Μεταφορά σύγχρονων πρακτικών παρέμβασης.

ΠEΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
7/1/2020 – 31/5/2020 (extension to fall 2020)

Η προτεινόμενη δράση έχει στόχο τη δικτύωση, την ανταλλαγή και τη μεταφορά γνώσης, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών.

Η δράση θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα με εταίρο τη δωρήτρια χώρα Νορβηγία. Ο εταίρος εφαρμόζει πρακτικά ως θεραπευτική μέθοδο τον ‘Ανοιχτό Διάλογο’ – ‘Open Dialogue approach’ και κατέχει την κατάλληλη εμπειρία, τεχνογνωσία και εκπαιδευτικό υλικό για να μεταφέρει μέσω εκπαιδευτικού προγράμματος στο Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου της ΕΠΑΨΥ.

Η επιθυμία για την εκπαίδευση αυτή είναι πως η συγκεκριμένη μέθοδος αυτή ταιριάζει με την κουλτούρα της ΕΠΑΨΥ που στοχεύει στον συνεχή εκδημοκρατισμό των θεραπειών, στην υποστήριξη των δικαιωμάτων, στην ίση αντιμετώπιση ανάμεσα σε ασθενείς οικογένειες και θεραπευτές, καθώς και η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία της ίδιας της παρέμβασης , που συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τον ασθενή αλλά όλο το κοινωνικό δίκτυο μέσα στο θεραπευτικό σύστημα.

Αφορά σε τρείς (3) διήμερες επισκέψεις εμπειρογνωμόνων για εκπαιδευτικούς σκοπούς – εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα οποία θα πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο του 2020.