Ταξίδεψε, Μάθε, Προσαρμόσου: Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας

ΠEΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
01/05/2021 – 31/12/2021

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ανταλλαγή καλών πρακτικών και καινοτόμων μεθοδολογιών, καθώς και η δημιουργία ενός δικτύου οργανώσεων με σκοπό τη βελτίωση των συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Η βάση της πρωτοβουλίας αφορούσε δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι η «Συμβουλευτική» και ο δεύτερος η «Εκπαίδευση», θέματα που είναι αλληλένδετα με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες των ωφελούμενων. Επιπλέον, η πρωτοβουλία επικεντρώθηκε στην περαιτέρω γνωριμία και συνεργασία 2 φορέων, οι οποίοι εξειδικεύονται στον τομέα της ψυχικής υγείας και της παροχής ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες (ΙΑΣΙΣ) και του «Ισλανδικού Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας», ενός φορέα που εξειδικεύεται στις ανισότητες μεταξύ των φύλων και ειδικότερα στο δικαίωμα των γυναικών.