Εργασία για όλους

ΕΤΑΙΡΟΣ:
ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
14
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
67.905,27
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
61.114,74
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κρήτη

Η μεγάλη πλειοψηφία των Προσώπων με Νοητικές Αναπηρίες (ΠΜΝΑ) είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας. Αυτό οφείλεται κυρίως σε:

Αρνητικές στάσεις των εργοδοτών.
Έλλειψη δεξιοτήτων των ΠΜΝΑ.
Έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης.
Έλλειψη κατάλληλων προσαρμογών στο χώρο εργασίας.

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο κλάδος του τουρισμού αποτελεί ένα εξαιρετικό περιβάλλον στο οποίο ΠΜΝΑ μπορούν να αναδείξουν τις δυνατότητες τους, καθώς οι τεχνικές απαιτήσεις του κλάδου συχνά περιλαμβάνουν τυποποιήσιμες και επαναλαμβανόμενες εργασίες. Παρά το γεγονός ότι ο τουρισμός αποτελεί ένα σημαντικό τομέα της ελληνικής οικονομίας το ποσοστό  ΑΜΝΑ που εργάζονται σε αυτόν είναι εξαιρετικά χαμηλό.

Το συγκεκριμένο έργο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει τις παραπάνω προκλήσεις και να συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική ένταξη των ΠΜΝΑ διευκολύνοντας την πρόσβαση τους στην εργασία μέσω των παρακάτω δράσεων:

Μελέτες αναγκών και δυνατοτήτων εργασίας ΠΜΝΑ
Μεταφορά τεχνογνωσίας από Νορβηγούς εταίρους ειδικούς στον κλάδο της ενταξιακής εργασίας
Εκπαίδευση και πιστοποίηση ΠΜΝΑ στην παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών από Πιστοποιημένο ΙΕΚ  σε συνεργασία με διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών
Δημιουργία εγχειριδίου εκπαίδευσης ειδικά διαμορφωμένου για  ΠΜΝΑ
Πρακτική άσκηση σε ξενοδοχεία – χώρους εστίασης
Δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης που θα έχει στόχο να παίξει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των αποφοίτων του προγράμματος εκπαίδευσης και της αγοράς  εργασίας εφαρμόζοντας το μοντέλο της υποστηριζόμενης εργασίας
Δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και ευαισθητοποίησης της κοινότητα σε στα θέματα εργασιακής ένταξης ΠΜΝΑ.

Ο υποψήφιος φορέας υλοποίησης του έργου θα επιλέξει τα άτομα που θα εκπαιδευτούν μέσω  ανάλυσης αναγκών και δεξιοτήτων των υποστηριζόμενων του και θα δημιουργήσει μία διεπιστημονική ομάδα η οποία θα:

Αναλάβει την κατάρτιση των εκπαιδευτών του ΙΕΚ  σε θέματα ειδικής αγωγής  και θα συμβάλλει σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία|Συμβάλλει στη δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ για την εργασιακή ένταξη ατόμων με ΝΑ
Αναλάβει δράσεις διάχυσης.

Οι υπόλοιποι εταίροι θα αναλάβουν επίσης συγκεκριμένες δράσεις και θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του έργου αξιοποιώντας την μεγάλη τους εξειδίκευση και εμπειρία όπως αναλύεται παρακάτω στην πρόταση.