Αμερικανική Γεωργική Σχολή

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης (ΑΓΣ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και παραγωγικός οργανισμός που ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1904 στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Μέσω της πολυετούς εμπειρίας της σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης (από την προσχολική έως την εκπαίδευση ενηλίκων), η Σχολή αποτελεί τον φορέα μεταφοράς και υλοποίησης των τεχνολογιών αιχμής στο πεδίο, πρωτοστατώντας έτσι στον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργικής παραγωγής.

Το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων αποτελεί βασικό επιχειρησιακό βραχίονα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, δραστηριοποιούμενο για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων και αποτελεσμάτων προς όφελος όχι μόνο της Σχολής αλλά και των εκάστοτε τοπικών κοινωνιών. Αρχικά μέσω της αναγνώρισης και επιλογής ευκαιριών και κατόπιν μέσω του σχεδιασμού και της εκτέλεσης αντίστοιχης κλίμακας έργων στρατηγικής σημασίας για την βιωσιμότητα, το Γραφείο λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα ώστε αφενός μεν τα επιλεχθέντα έργα να συνάδουν με την αποστολή και τους στόχους της Σχολής αφετέρου δε η εκτέλεσή τους να υπακούει στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών