Πράσινα Νερά – Δίκτυο για την αειφορική ανάπτυξη θαλάσσιας δραστηριότητας

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
24 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
79.472,69 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
79.472,69 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κεντρική Μακεδονία

Η Θεσσαλονίκη είναι μια παραλιμενική πόλη και πολλές φορές οι σχέσεις των πολιτών με το θαλάσσιο περιβάλλον δεν είναι αρμονικές. Συχνά τίθενται θέματα ανθρώπινης παρέμβασης σε βάρος του περιβάλλοντος (π.χ. ανθρώπινα απορρίμματα, ηχορύπανση σε υδροβιότοπους). Επιπλέον, συχνά η θάλασσα γίνεται πεδίο ατυχημάτων γιατί δεν τηρούνται κανόνες ασφαλείας στο νερό.

Το Δίκτυο «Πράσινα Νερά» στοχεύει να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση και εμπλοκή των εθελοντών των οργανώσεων που ασχολούνται με το θαλάσσιο περιβάλλον, μέσω συνεργασιών και δικτύωσης των οργανώσεων τους. Βασικό εφόδιο αυτού θα είναι ανάπτυξη ικανοτήτων και απόκτηση εξοπλισμού.

Οι Δράσεις του έργου είναι:

1. Συνδιαμόρφωση και συνδημιουργία του Δικτύου «Πράσινα Νερά – Green Waters». Διαβούλευση για τη συγκρότηση του Δικτύου και καταγραφή των αναγκών των εθελοντών σε εκπαίδευση για εφαρμογή καλών πρακτικών στο πεδίο.
2. Συγκρότηση νομικής μορφής του δικτύου και απόκτηση οργανωσιακής υποδομής. Πραγματοποίηση πιλοτικών δράσεων στο πεδίο της θάλασσας για τη διασύνδεση του Δικτύου με άλλα υπάρχοντα Δίκτυα της ΚτΠ.
3. Εφαρμογή εκπαιδευτικών εργαστηρίων για ενδυνάμωση της ικανότητας των εθελοντών στην εφαρμογή καλών πρακτικών προστασίας και ασφάλειας στο θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και στη διαχείριση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.

Οι άμεσα επωφελούμενες ομάδες είναι οι εθελοντές των μελών του Δικτύου που θα εκπαιδευτούν σε καλές πρακτικές και -κατά συνέπεια- οι φορείς τους θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και εμπλοκή τους με το θαλάσσιο περιβάλλον.

Το σχήμα υλοποίησης έργου περιλαμβάνει την Αμερικανική Γεωργική Σχολή (φορέας υλοποίησης) που διαθέτει οργανωτική και διαχειριστική ικανότητα και έχει αναπτύξει δραστηριότητες υλοποίησης ποικίλων προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένου του εναλλακτικού τουρισμού, η iSea που ασχολείται με την αειφορία στο θαλάσσιο περιβάλλον και η Ethelon που έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη και ανάπτυξη της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών σε δράσεις ενεργοποίησης της κοινωνίας ΚτΠ.