Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Ανατολική Μακεδονία και ΘράκηΔυτική ΜακεδονίαΚεντρική Μακεδονία
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης είναι ένα από τα παλαιότερα σωματεία της Θεσσαλονίκης και η αρχαιότερη από τις σημερινές δημοσιογραφικές οργανώσεις της χώρας. Η πορεία της περιλαμβάνει σελίδες όχι μόνο επαγγελματικής, αλλά και εθνικής, κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς.

Τα μέλη της ΕΣΗΕΜΘ, με συναίσθηση της κοινωνικής τους ευθύνης και του επαγγελματικού τους καθήκοντος, που υπαγορεύεται από τις παραδόσεις και τους γραπτούς και εθιμικούς κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, εργάζονται ατομικά και συλλογικά για:
▪ Την ελεύθερη και ανεμπόδιστη άσκηση του δικαιώματος στην αναζήτηση και τη μετάδοση ειδήσεων, με σεβασμό στην αλήθεια και τα γεγονότα.
▪ Την προάσπιση του δικαιώματος να εκφράζει καθένας ελεύθερα και ανεμπόδιστα και να διαδίδει τις θέσεις και τις απόψεις του, καθώς και να ελέγχει και να κρίνει τις πράξεις κάθε πολιτειακού και κοινωνικού θεσμού, όπως και των φορέων του.
▪ Την προβολή των πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάθε ατόμου και κάθε ομάδας.
▪ Τον σεβασμό και την προστασία της ζωής, της ελευθερίας, της ασφάλειας και της ανθρώπινης αξίας, χωρίς διακρίσεις εθνικότητας, φυλής, ταυτότητας φύλου, γλώσσας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και σεξουαλικού προσανατολισμού.
▪ Την ανάπτυξη της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.
▪ Την προάσπιση και τη διαφύλαξη της ειρήνης.
▪ Τον σεβασμό της λαϊκής βούλησης.
▪ Την πλήρη διαφάνεια στον δημόσιο βίο και τις πράξεις οποιασδήποτε εξουσίας.
▪ Την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, τη μόρφωση, την πνευματική καλλιέργεια και την εργασία.
▪ Την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ως προσωπικότητας και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, έναντι οποιασδήποτε απειλής και αυθαιρεσίας.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων