Η Τέχνη της Συμμετοχικής Ηγεσίας – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Η Ελλάδα της κρίσης και το αβέβαιο μέλλον του πλανήτη μας υπήρξαν η έμπνευση και ο καταλύτης για τη δημιουργία το 2018 της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφελείας Η Τέχνη της Συμμετοχικής Ηγεσίας («AoH Athina ΚοιΝΣΕΠ»).

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η ανάπτυξη παραγωγικών «οικοσυστημάτων» με τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, σε τοπικές κοινωνίες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, για την ανακάλυψη νέων τρόπων ηγεσίας και οργάνωσης – μέσω της συνεργασίας, της συμμετοχικότητας και της πολυποικιλότητας.

Επίσης, στόχος του AoH Athina είναι να βοηθήσει στη δημιουργία χώρων συλλογικής μάθησης και διάχυσης πρακτικών συμμετοχικής ηγεσίας, που βοηθούν στη διαχείριση της πολυπλοκότητας και στην ανάδυση μιας συλλογικής νοημοσύνης.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά