Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΉπειροςΘεσσαλίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής (ΚεΔΑ) του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ιδρύθηκε το 1996 και έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό πανεπιστημιακό Κέντρο για τη μελέτη θεμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σκοπός του είναι η αντιμετώπιση κοινωνικών ανισοτήτων που οδηγούν ομάδες ανθρώπων στην απομόνωση από τις κεντρικές δομές του συστήματος και στην περιθωριοποίηση. Επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των παιδιών που προέρχονται από αυτές τις ομάδες και ως στρατηγικές χρησιμοποιεί την προώθηση της διαπολιτισμικής αγωγής, της κατανόησης και της συνεργασίας στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και την ευρύτερο περιβάλλον που τη διαμορφώνει. Στόχοι του είναι:

• Η προώθηση της διαπολιτισμικής διδασκαλίας και έρευνας
• Η ανάπτυξη και εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων διαπολιτισμικής φύσεως
• Η συνεργασία με αντίστοιχα πανεπιστημιακά και ερευνητικά Κέντρα
• Η ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στα μέλη ης ελληνικής και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας με τη διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων, συμποσίων και συνεδρίων.

Από το 2013 το ΕΚΠΑ υλοποιεί πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την «Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» για τη βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα μαθητών από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.

Οι δράσεις του ΕΚΠΑ αναπτύσσονται σε καταυλισμούς ή οικισμούς του Ν. Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), της Πελοποννήσου. Επίσης, συνεργάζεται με το ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Βόλου και το αντίστοιχο του Αιγαίου και της Ηπείρου με τον ίδιο σκοπό και τους αυτούς στόχους.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων