ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Active Citizens Fund Roadshow: εκδηλώσεις παρουσίασης του προγράμματος σε πέντε πόλεις της Ελλάδας

Το πρόγραμμα Active Citizens Fund για την Ελλάδα, ύψους €12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση του προγράμματος Active Citizens Fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow  έχουν προγραμματίσει εκδηλώσεις παρουσίασης του προγράμματος Active Citizens Fund στην Αθήνα (21 Φεβρουαρίου 2019), τη Θεσσαλονίκη (26 Φεβρουαρίου 2019), τη Δράμα (28 Φεβρουαρίου 2019), την Πάτρα (14 Μαρτίου 2019) και το Ηράκλειο (20 Μαρτίου 2019). Σε κάθε πόλη, θα πραγματοποιούνται, επίσης, εργαστήρια ενδυνάμωσης ΜΚΟ για τη συγγραφή προτάσεων για το πρόγραμμα Active Citizens Fund.

Εγγραφείτε εδώ  για να συμμετέχετε στην εκδήλωση της Αθήνας 

Εγγραφείτε εδώ  για να συμμετέχετε στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης

Εγγραφείτε εδώ  για να συμμετέχετε στην εκδήλωση της Δράμας

Εγγραφείτε εδώ  για να συμμετέχετε στην εκδήλωση της Πάτρας

Εγγραφείτε εδώ  για να συμμετέχετε στην εκδήλωση του Ηρακλείου