ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Active citizens fund: Τα 22 νέα έργα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης του Προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοινώνουν τις οργανώσεις που επιλέχθηκαν να λάβουν επιχορήγηση, προκειμένου να υλοποιήσουν τα έργα που προκρίθηκαν, στο πλαίσιο των ανοιχτών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος:

  1. Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας, με συνολικό ύψος διαθέσιμης επιχορήγησης € 1.005.400
  2. Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, με συνολικό ύψος διαθέσιμης επιχορήγησης € 500.000

Πρόσκληση 5: Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» υποβλήθηκαν 89 αιτήσεις.

Εγκρίθηκαν συνολικά 11 έργα: 2 μεγάλα έργα, 6 μεσαία έργα και 3 μικρά έργα. Από τα 11 έργα που επελέγησαν τα 3 θα υλοποιηθούν με εταίρο από δωρήτρια χώρα (2 από τη Νορβηγία και 1 από την Ισλανδία).

Ακολουθεί ο κατάλογος με αλφαβητική σειρά, βάσει της ονομασίας του φορέα υλοποίησης.

Μεγάλα έργα (ύψος επιχορήγησης έως €300.000)

Φορέας υλοποίησης: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας
Εταίρος 1: Αρχηγείο της Αστυνομίας της Ισλανδίας
Εταίρος 2: Χαμόγελο του Παιδιού
Έργο: Ουσιαστική σύμπραξη Ελληνικών φορέων και Αρχών για την ενίσχυση της στήριξης και προστασίας γυναικών και παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (ΕΒ), κατά τα πρότυπα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, μέσω αξιοποίησης καλών πρακτικών της Αστυνομίας της Ισλανδίας

Φορέας Υλοποίησης: Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου
Εταίρος 1: KUN Centre for Equality and Diversity (Νορβηγία)
Εταίρος 2: Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ)
Έργο: SAFE-NET: Δημιουργία Δικτύου Ασφαλείας για κορίτσια θύματα διαδικτυακής βίας

Μεσαία έργα (ύψος επιχορήγησης έως €80.000)

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη (ΕλΕΔΑ)
Εταίρος: Liquid Media
Έργο: H ισότητα των φύλων στην πρώτη σελίδα

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
Έργο: Καταπολεμώντας τις έμφυλες ανισότητες στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Φορέας Υλοποίησης: Ένωση Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας
Έργο: Ώρα να μιλήσεις!

Φορέας Υλοποίησης: Επιστήμη Επικοινωνία
Έργο: Καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων στην πρώτη σχολική ηλικία μέσω STEM

Φορέας Υλοποίησης: Εταιρία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)
Εταίρος: CMT Προοπτική ΕΠΕ
Έργο: Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και προαγωγής της ισότητας των φυλών στην περιφερειακή ενότητα των Κυκλάδων

Φορέας Υλοποίησης: Όμιλος για την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΚΟ)
Εταίρος 1: Σύλλογος «Πνοή για το Παιδί και την Οικογένεια»
Εταίρος 2: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)
Εταίρος 3: Terram Pacis (Νορβηγία)
Έργο: Ενεργοί Αποτροπείς και Ενεργοί Παρατηρητές: Προλαμβάνοντας την Έμφυλη Βία στη ζωή των νέων

Μικρά έργα (ύψος επιχορήγησης έως €5.000)

Φορέας Υλοποίησης: Icon Greece
Έργο: Εργαστήριο εκπαιδευτικών της Θράκης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και παιδαγωγικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη

Φορέας Υλοποίησης: Κήπος Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία
Έργο: Exit through the grocery. Η τοπική κοινωνία επαγγελματιών και υπαλλήλων σε θέση να προσφέρει ένα αρχικό ασφαλές περιβάλλον στα θύματα έμφυλης βίας.

Φορέας Υλοποίησης: Πίπολ Μπιχάιντ
Έργο: Ενδυνάμωση Γυναικών 65+

 

Πρόσκληση 6:  Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών» υποβλήθηκαν 74 αιτήσεις.
Εγκρίθηκαν συνολικά 11 έργα: 6 μεσαία έργα και 5 μικρά έργα. Ένα από τα έργα που επελέγησαν θα υλοποιηθεί με εταίρο από δωρήτρια χώρα και συγκεκριμένα την Ισλανδία.

Ακολουθεί ο κατάλογος με αλφαβητική σειρά, βάσει της ονομασίας του φορέα υλοποίησης.

Μεσαία έργα (ύψος επιχορήγησης έως €80.000)

Φορέας Υλοποίησης: Αμερικανική Γεωργική Σχολή
Εταίρος 1: Ethelon ΑΜΚΕ
Εταίρος 2: iSea – Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων
Έργο: Πράσινα Νερά – Δίκτυο για την αειφορική ανάπτυξη θαλάσσιας δραστηριότητας

Φορέας Υλοποίησης: Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς
Εταίρος 1: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET)
Εταίρος 2: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / ερευνητική ομάδα Ψηφιακά Μέσα για Συμμετοχή (ΕΚΠΑ dmPart)
Έργο: WeOpenGov – Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών-Δημόσιων Φορέων για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής
Εταίρος: Ισλανδικό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Icelandic Human Rights Center (ICEHR)
Έργο: Δίκτυο οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Φορέας Υλοποίησης: Ένωση Ασθενών Ελλάδος
Εταίρος 1: Humane Social Enterprise ΚΟΙΝΣΕΠ
Εταίρος 2: Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας ΑΜΚΕ
Έργο: Patient Hub

Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Παιδιού και Εφήβου (Κ.Π.Ε.)
Εταίρος: Ελληνική Εταιρία Προστασία Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.)
Έργο: Grow4autism: Δικτύωση – Συνεργασία – Ενδυνάμωση – Βιωσιμότητα

Φορέας Υλοποίησης: Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο – MEDINA
Εταίρος: The Green Tank  Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία
Έργο: Συμμαχία για την Αειφόρο Τοπική Ανάπτυξη (ΣυμΑΤΑ)

 

Μικρά έργα (ύψος επιχορήγησης έως €5.000)

Φορέας Υλοποίησης: Θάλασσα Αλληλεγγύης
Έργο: Χάρτης επιβίωσης στο Ηράκλειο Κρήτης

Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Δημιουργικότητας Έρευνας, Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου
Έργο: Δημιουργία Δικτύου Παρατριχώνιων Οργανώσεων για την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση των Κατοίκων της περιοχής του Θέρμου και Αγρινίου

Φορέας Υλοποίησης: Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπισης της Ακροδεξιάς
Έργο: Σχέδιο δράσης για την καταγραφή της ρητορικής μίσους από τις οργανώσεις του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας

Φορέας Υλοποίησης: Space Innovation Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία
Έργο: 1ο Συνέδριο Νέας Γενιάς του Διαστήματος

Φορέας Υλοποίησης: ΤΡΙ.ΕΝΑ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Πολιτισμού
Εταίρος: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας APPICCO -Artistic Partnership in Comminity’s Creative Opening
Έργο: Παρατηρητήριο για την τέχνη στη Φυλακή «ALL2GATHER»