ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Εργαστήριο για τον σχεδιασμό προτάσεων για την πρόσκληση «Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών»

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow σας προσκαλούν στο εργαστήριο σχεδιασμού προτάσεων χρηματοδότησης για τη νέα πρόσκληση του προγράμματος Active citizens fund. Το εργαστήριο είναι ανοιχτό σε οργανώσεις από όλη την Ελλάδα και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Η νέα πρόσκληση «Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών» ύψους €661.387 στοχεύει στην στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών παρέχοντας επιχορηγήσεις που θα στηρίξουν γενικές δράσεις των οργανώσεων, βάσει του πολυετούς στρατηγικού τους πλάνου/πλάνου εργασιών. Η πρόσκληση αυτή εντάσσεται σε μια πιλοτική πρωτοβουλία του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), η οποία ανταποκρίνεται στο αίτημα των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για επιχορήγηση βασικών λειτουργικών αναγκών τους που θα βοηθήσει στην εκπλήρωση των στρατηγικών τους στόχων και της αποστολής τους.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να δοθεί η δυνατότητα σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών πανελλαδικά να γνωρίσουν σε βάθος τον βέλτιστο τρόπο συγγραφής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 7ης πρόσκλησης, ώστε να διεκδικήσουν στη συνέχεια με επιτυχία χρηματοδοτήσεις έργων που θα συμβάλουν στη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε οργανώσεις που θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) μήνες λειτουργίας από την κτήση της νομικής προσωπικότητας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την 7η πρόσκληση, διαθέτουν μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών (συνολικά ετήσια έσοδα) των ετών 2018, 2019 και 2020 που ανέρχεται τουλάχιστον σε €300.000 και πολυετές στρατηγικό πλάνο/πλάνο εργασιών που να καλύπτει όλη την χρονική περίοδο της επιχορήγησης από το Πρόγραμμα.

Πού και πότε
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 19 Ιανουαρίου, 16.00-18.00 μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω
Λόγω περιορισμένων θέσεων, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο ενός εκπροσώπου ανά οργάνωση και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Σχετικά με το πρόγραμμα Active citizens fund
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.