ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης σχετικά με παραδείγματα συγγραφής προτάσεων για το πρόγραμμα Active Citizens Fund;

Μπορείτε να βρείτε όλο το εκπαιδευτικό υλικό για τον σχεδιασμό έργων και συγγραφή προτάσεων για το πρόγραμμα Active Citizens Fund στην ιστοσελίδα του προγράμματος και συγκεκριμένα στην ενότητα «Ενδυνάμωση ΜΚΟ»