Διμερής Πρωτοβουλία Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας – Μητροπολιτική Αστυνομία Ρέικιαβικ

ΦΟΡΕΑΣ:
ΕΤΑΙΡΟΣ:
Reykjavik Metropolitan Police | Χώρα: Ισλανδία
ΠEΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
01/09/2020 – 28/02/2021

Η πρωτοβουλία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας και της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Ρέικιαβικ αποσκοπούσε στην ανταλλαγή καλών πρακτικών για τον χειρισμό υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας και την προστασία των κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους. Εμπειρογνώμονες από την Ισλανδία επισκέφθηκαν την Ελλάδα συμμετέχοντας σε δραστηριότητες δικτύωσης και ανταλλαγής γνώσεων, τεχνολογίας και εμπειριών. Λόγω της πρωτοβουλίας, αναπτύχθηκε μια ευρύτερη συνεργασία και σχεδιάστηκε και υποβλήθηκε κοινή αίτηση στο πλαίσιο του Active Citizens Fund στην Ελλάδα.