Δημιουργώντας Αποτελεσματικές Ομάδες

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 14:00 - 17:00

Δημιουργώντας Αποτελεσματικές Ομάδες

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. “Οι ομάδες έχουν μελετηθεί από πολλούς ερευνητές διαφορετικών επιστημονικών κλάδων. Oι επιμέρους επιστήμονες μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικούς στόχους, επιδιώξεις και μεθοδολογία. Όλοι, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι είναι απαραίτητες για την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τη διδακτική και...

Αποτελεσματική Διοίκηση Ομάδας

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 14:00 - 17:00

Αποτελεσματική Διοίκηση Ομάδας

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Το παρόν 3ωρο online σεμινάριο επιδιώκει να ενισχύσει τις γνώσεις των στελεχών ΜΚΟ αναφορικά με δύο πολύ σημαντικές παραμέτρους αποτελεσματικής διοίκησης ομάδων, την ηγεσία και τα συστήματα διαχείρισης απόδοσης. Με το πέρας του σεμιναρίου, θα είστε σε...

Αθήνα – Δημιουργία Συνεργειών για Άσκηση Συνηγορίας & Συνηγορία και Άσκηση Θεσμικής Πίεσης

20/07/2022 10:00 - 17:00

Αθήνα – Δημιουργία Συνεργειών για Άσκηση Συνηγορίας & Συνηγορία και Άσκηση Θεσμικής Πίεσης

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Με το παρόν εργαστήριο θα διερευνήσουμε πώς «χτίζονται» ευρύτερες συνέργειες μεταξύ οργανώσεων και συλλογικοτήτων ή και άλλων θεσμών (ακαδημαϊκός χώρος, τοπική αυτοδιοίκηση, ιδρύματα, κλπ) με σκοπό την επίτευξη στόχων υπέρ των δικαιωμάτων ή τη δημιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος,...

Δεξιότητες έρευνας για ΜΚΟ

12/07/2022 14:00 - 17:00

Δεξιότητες έρευνας για ΜΚΟ

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Η Δρ. Αγγελική Καρδαρά μας εισάγει στις Δεξιότητες Έρευνας (Research Skills), απαραίτητες για οργανισμούς προκειμένου να υλοποιήσουν μία ερευνητική πρόταση και σε συνέχεια αυτής να διεξάγουν με επιτυχία αντίστοιχες εκστρατείες (ενημέρωσης, συνηγορίας, εξεύρεσης πόρων κ.ά.). Στο πλαίσιο...

Συνηγορία & άσκηση θεσμικής πίεσης (advocacy & lobbying)

13/07/2022 14:00 - 17:00

Συνηγορία & άσκηση θεσμικής πίεσης (advocacy & lobbying)

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Με το παρόν εργαστήριο επιχειρούμε μια πιο συστηματοποιημένη προσέγγιση σε ζητήματα συνηγορίας και διεργασιών γύρω από αυτά, όπως τα συναντάμε σε μια οργάνωση της κοινωνίας πολιτών. Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι να υπάρξει μια πιο ομοιογενής γνώση...

Δημιουργία συνεργειών για άσκηση συνηγορίας (advocacy)

14/07/2022 14:00 - 17:00

Δημιουργία συνεργειών για άσκηση συνηγορίας (advocacy)

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Με το παρόν εργαστήριο θα διερευνήσουμε πώς «χτίζονται» ευρύτερες συνέργειες μεταξύ οργανώσεων και συλλογικοτήτων ή και άλλων θεσμών (ακαδημαϊκός χώρος, τοπική αυτοδιοίκηση, ιδρύματα, κλπ) με σκοπό την επίτευξη στόχων υπέρ των δικαιωμάτων ή τη δημιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος,...

Εξεύρεση πόρων από το ευρύ κοινό: μέλη & υποστηρικτές

30/06/2022 15:00 - 18:00

Εξεύρεση πόρων από το ευρύ κοινό: μέλη & υποστηρικτές

Η χρηματοδότηση από ιδιώτες δωρητές και μέλη αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά και μονόδρομο για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της βιωσιμότητάς τους. Στο σεμινάριο θα συζητήσουμε τις βασικές αρχές εξεύρεσης πόρων από το ευρύ κοινό, θα προσεγγίσουμε κριτικά τις διαφορετικές...

Θεσσαλονίκη – Digital fundraising

23/06/2022 10:00 - 17:00

Θεσσαλονίκη – Digital fundraising

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Η ψηφιακή αναζήτηση πόρων είναι από τους πιο σημαντικούς τρόπους χρηματοδότησης για σύγχρονες οργανώσεις. Σε αυτό το σεμινάριο με εισηγήτρια την Κατερίνα Δημητρακοπούλου, Σύμβουλο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Managing Director της Social Mellon,  θα εμβαθύνουμε στους αποδοτικούς τρόπους, τις καλές...

Digital fundraising

28/06/2022, 29/06/2022 10:00 - 13:00

Digital fundraising

Η ψηφιακή αναζήτηση πόρων είναι από τους πιο σημαντικούς τρόπους χρηματοδότησης για σύγχρονες οργανώσεις. Σε αυτό το σεμινάριο με εισηγήτρια την Κατερίνα Δημητρακοπούλου, Σύμβουλο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Managing Director της Social Mellon,  θα εμβαθύνουμε στους αποδοτικούς τρόπους, τις καλές πρακτικές και τις νέες ιδέες για ανεύρεση πόρων με τη χρήση τεχνολογικών...

Ανάπτυξη πλάνου εξεύρεσης πόρων

20/06/2022, 21/06/2022 10:00 - 13:00

Ανάπτυξη πλάνου εξεύρεσης πόρων

Η βιωσιμότητα είναι το πιο σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί. Συχνά, οι προσπάθειες εξεύρεσης των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση των προγραμμάτων γίνονται αποσπασματικά και χωρίς τον κατάλληλο και έγκαιρο προγραμματισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά στη χρηματοδότηση της λειτουργίας του οργανισμού ή ακόμη και σημαντικές...