Φτιάχνουμε το δικό μας ψηφιακό παιχνίδι

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
4
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Small
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
5.517,08
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
4.965,37
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Παιδιά και έφηβοι προσκαλούνται να παρέμβουν σε απλές δομές ψηφιακών παιχνιδιών (video games), μέσα από τις οδηγίες των συντονιστών, με σκοπό να διαμορφώσουν με τον δικό τους τρόπο τους χαρακτήρες και το περιβάλλον ενός παιχνιδιού, να γνωριστούν με βασικούς κανόνες προγραμματισμού και να συνεργαστούν για την δημιουργία ενός σύνθετου οπτικοακουστικού έργου. Αρχικά, οι συμμετέχοντες εισάγονται στις βασικές αρχές ενός παιχνιδιού, με σκοπό να εξοικειωθούν με τη δομή του video game αλλά και με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού. Ταυτόχρονα, μπορούν να επιλέξουν από προτεινόμενα βιβλία και κόμικς, το περιβάλλον και τους ήρωες που θα δοκιμάσουν να προσαρτήσουν στο παιχνίδι (μέσα από φωτογράφιση, αναζήτηση στο διαδίκτυο, σκανάρισμα κλπ.). Στη συνέχεια, με την υποστήριξη των συντονιστών, επεμβαίνουν στο περιβάλλον ενός video game με δημιουργικό τρόπο (επιλογές μορφών χαρακτήρων κα.), αλλά και στην δομή του (κανόνες, πίστες κα.). Η χρήση κάθε υπολογιστή γίνεται από μία μικρή ομάδα συμμετεχόντων, ενώ στο τέλος κάθε συνάντησης πραγματοποιείται “δοκιμή” του παιχνιδιού από διαφορετική ομάδα, με σκοπό την συνδιαμόρφωση των αφηγήσεων και ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Το video game θα αναρτάται σε online πλατφόρμα, ώστε να μπορούν να παίξουν ή να το παρουσιάσουν και εκτός του χώρου. Η δράση στοχεύει στην εισαγωγή παιδιών και εφήβων από διαφορετικές κοινωνικές-πολιτισμικές ομάδες στους βασικούς κανόνες του προγραμματισμού, αλλά και στη γνωριμία τους με το video game ως πολιτισμικό μέσο. Στοχεύει επίσης, στη σύνδεση του video game με περιεχόμενα από άλλα μέσα όπως ένα βιβλίο ή ένα κόμικ, στη σύνδεσή του δηλαδή, με μια ιστορία, μια αφήγηση.