Παιδική Βιβλιοθήκη

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΠΒ) αποτελεί μία πρωτοβουλία νέων επιστημόνων και επαγγελματιών (Βιβλιοθηκονόμων, Εκπαιδευτικών, Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών, Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών, Καλλιτεχνών, Αρχιτεκτόνων, Νομικών) με σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου πρότυπης και συνολικά προσβάσιμης παιδικής βιβλιοθήκης στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και την υλοποίηση πολιτισμικών δράσεων για την προώθηση του βιβλίου στην καθημερινή ζωή των παιδιών. Απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, ηλικίας 6-13 ετών, ανεξαρτήτου περιοχής, καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης. Στόχος είναι η συγκρότηση ενός χώρου συνάντησης και επαφής μέσα από την προώθηση δράσεων με επίκεντρο το ψηφιακό και έντυπο βιβλίο και με άξονα την καθολική προσβασιμότητα, την διαπολιτισμικότητα και τον ψηφιακό πολιτισμό. Οι δράσεις είναι το κύτταρο της ΠΒ και υλοποιούνται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε βιβλιοθήκες και σε πλατείες, σε αίθουσες και σε δρόμους. Μπορεί να είναι καλλιτεχνικές δραστηριότητες, δημιουργικές ομάδες, ψηφιακά εργαστήρια, προβολές παιδικών ταινιών, πολιτιστικές επισκέψεις κα. ενώ υπάρχουν δράσεις που μπορούν να συμμετέχουν γονείς και παιδιά.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων