ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η ερώτησή σας έχει ήδη απαντηθεί. Παρακαλώ ανατρέξτε στην σχετική ενότητα στην ιστοσελίδα του Active Citizens Fund.

Yes the project can be delivered in English.

You need to adhere to at least one of the outcomes and indicators that are provided in the call you wish to apply to.

No it is not necessary to partner up with another organization, it is at your discretion.

Ναι, μπορεί καθώς δεν ισχύει ο περιορισμός ελάχιστων ετών λειτουργίας για τους εταίρους. Παρακαλώ δείτε τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας στις Οδηγίες προς Υποψήφιους Φορείς Υλοποίησης.

Τα στοιχεία εγγραφής θα πρέπει να είναι του φορέα καθώς αυτός υποβάλει την αίτηση και τα υποστηρικτικά έγγραφα.

Σε συνέχεια της ερώτησης σας θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θέλοντας να συμβάλουμε στην τήρηση των μέτρων για τη δημόσια υγεία και στη διευκόλυνση των οργανώσεων που επιθυμούν να καταθέσουν πρόταση για τις προσκλήσεις “Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων” και “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά” , δίνεται παράταση έως τις 2 Ιουνίου 2020. Η ομάδα του ACF εργάζεται μέσω τηλε-εργασίας και είναι διαθέσιμη μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα του προγράμματος.

Εφόσον η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος της στρατηγικής σας για ενίσχυση των διαφόρων πηγών της χρηματοδοτικής σας βάσης, η δαπάνη για τον εξοπλισμό του πωλητηρίου θα μπορούσε να είναι επιλέξιμη. Όλα αυτά όμως (στρατηγική και δράσεις) θα πρέπει να αναλύονται λεπτομερώς και να τεκμαίρονται στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης.

Δεν ισχύει ο περιορισμός ελάχιστων ετών λειτουργίας για τους εταίρους. Παρακαλώ δείτε τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας στις Οδηγίες προς Υποψήφιους Φορείς Υλοποίησης.

Σύμφωνα με την Ενότητα 2.2.1 Επιλέξιμοι Υποψήφιοι, οι κοινωνικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί δεν είναι επιλέξιμοι ως φορείς υλοποίησης αλλά μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση ενός έργου ως εταίροι.

Θα μπορούσατε να υποβάλετε τα οικονομικά στοιχεία των οικονομικών ετών 2017 και 2018 και να προσκομίσετε μια Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομίσετε και του 2019 όταν θα γίνει η Γενική Συνέλευση.

Εφόσον ο φορέας σας έχει συνεργασθεί στο παρελθόν μαζί με τον συγκεκριμένο εξωτερικό συνεργάτη, μπορείτε να τον αναφέρετε ονομαστικά και με την ιδιότητα και τη θέση του στο έργο, να επισυναφθεί και το βιογραφικό του και εφόσον η πρόταση προκριθεί προς επιχορήγηση, θα μπορείτε να συνάψετε την αντίστοιχη σύμβαση έργου και να τη συμπεριλάβετε στα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα κατά την υποβολή των ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου).

Ο φορέας υλοποίησης και οι τυχόν εταίροι του οφείλουν να ενημερώνουν τον Διαχειριστή Επιχορήγησης για οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά τη νομική τους υπόσταση (π.χ. αλλαγή έδρας, νομίμων εκπροσώπων, επωνυμίας, αλλαγής νομικής μορφής κλπ.) Δεν προβλέπεται καταρχάς δυνατότητα αλλαγής δράσεων, παραδοτέων και δεικτών του εγκεκριμένου προς επιχορήγηση έργου.

According to the Guidelines for Applicants the following limitations apply:

For large projects (more than EUR 80.000,00): The eligible applicants must, at the deadline for submission of proposals, have completed two (2) years of operation since their legal establishment; – For medium projects (between EUR 5.000,01 and up to EUR 80.000,00): The eligible applicants must, at the deadline for submission of proposals, have completed twelve (12) months of operation since their legal establishment; – For micro projects (between EUR 1.000,00 and up to EUR 5.000,00): The eligible applicants must, at the deadline for submission of proposals, have completed six (6) months of operation since their legal establishment.

Θα πρέπει να υποβληθούν τα πιο πρόσφατα, ήτοι προϋπολογισμοί για τα έτη 2019 και 2020 και οικονομικοί απολογισμοί για τα έτη 2010 και 2019.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες, ο κάθε οργανισμός για μεσαία και μεγάλα έργα θα πρέπει να συμβάλει με 10% στο έργο είτε 5 % εθελοντική εργασία & 5 % σε χρήμα είτε 10 % μόνο σε χρήμα. Άρα δεν υπάρχει κανείς άλλος τρόπος συνεισφοράς του εκάστοτε οργανισμού εκτός της εθελοντικής εργασίας και της συνεισφοράς σε χρήμα.

Ως προς την τεκμηρίωση της χρηματικής συνεισφοράς αυτή γίνεται από το σύνολο των παραστατικών του όλου έργου. Π.Χ. σε έργο με συνολικό προϋπολογισμό 100.000 € η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε 90.000 € και η ιδία συμμετοχή του φορέα υλοποίησης 10.000 € (η οποία χωρίζεται σε 5.000 € εθελοντική εργασία & 5.000 € σε χρήμα). Ο φορέας πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά παραστατικά και δικαιολογητικά μισθοδοσίας συνολικού ύψους 95.000 € ώστε να λάβει 90.000 € επιχορήγηση από το Πρόγραμμα. Άρα με αυτό το τρόπο τεκμηριώνεται και η δική του συνεισφορά κατά 5.000 € σε ολόκληρο το έργο.

Στη φάση υποβολής, σύμφωνα με τις Οδηγίες προς Υποψηφίους, απαιτείται η προσκόμιση μόνο του #5 που βρίσκεται σε σχετικό παράρτημα της αίτησης. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, από #1 έως και #4, θα ζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο ήτοι κατά το στάδιο αξιολόγησης του έργου.

Ναι, στη φάση υποβολής δεν απαιτούνται αποφάσεις ΔΣ για συμμετοχή του φορέα στο πρόγραμμα. Ομοίως ισχύει για τους εταίρους.

Για αλλοδαπούς εταίρους δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Την Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να τη συμπληρώσει ο αρμόδιος εταίρος και να την προσκομίσει ο φορέας υλοποίησης.

Υπάρχει η δυνατότητα με την προϋπόθεση ότι αυτό αναφέρεται ρητά στο καταστατικό του φορέα. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να αποδεικνύεται η αναγκαιότητα για το έργο της επ’ αμοιβή εργασίας του εν λόγω μέλους του Δ.Σ., και να αιτιολογείται γιατί δηλαδή πρέπει να εργαστεί συγκεκριμένα αυτό το μέλος, και όχι κάποιος τρίτος.

Εάν τα άτομα που θα πληρωθούν με τίτλο κτήσης πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξή τους στο κόστος του προσωπικού, τότε θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην στήλη των επαγγελματιών. Στην περίπτωση αυτή, στη στήλη των φόρων θα αναγραφούν οι φόροι και στη στήλη των εισφορών οι αντίστοιχες εισφορές. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για το προσωπικό τότε τα κόστη αυτά θα πρέπει να περιληφθούν σε άλλες κατηγορίες εκτός του κόστους προσωπικού.

Είναι δυνατή η απασχόληση σε δύο (2) έργα. Θα πρέπει όμως οι ώρες / το ποσοστό απασχόλησης του συγκεκριμένου ατόμου να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δηλαδή δεν γίνεται να αποτυπωθεί απασχόληση και στα δύο έργα κατά 100%, αλλά θα πρέπει αθροιστικά να είναι 100%.

 

 

Δεν δύναται εταίρος να παρέχει και υπεργολαβία στον φορέα.

Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες προμηθειών ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τα ποσά που ορίζουν οι Οδηγίες προς Υποψηφίους καθώς και η νομοθεσία.

Κατά την περίοδο προετοιμασίας της σύμβασης επιχορήγησης, απαραιτήτως με τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή Επιχορήγησης, δύνανται να γίνουν αλλαγές/προσαρμογές σε στοιχεία της αίτησης και του προϋπολογισμού, που να αιτιολογούνται πλήρως και να μην επηρεάζουν το μέγιστο ύψος της εγκριθείσας επιχορήγησης ή αλλαγές στο χαρακτήρα και στη φύση του υλοποιούμενου έργου. Κατά τη διάρκεια όμως υλοποίησης του έργου, δε γίνονται αλλαγές στους δείκτες και στα παραδοτέα του εν λόγω έργου.

Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα όπως κάθε εταίρος κάποιου φορέα υλοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα 2.2.1 και 2.2.2 των Οδηγιών προς υποψήφιους.

Η πιστοποίηση δεν είναι απαραίτητη, αλλά σε κάθε περίπτωση τα βιογραφικά των ανθρώπων που θα λάβουν μέρος σε κάθε έργο αξιολογούνται.

Ο συνοπτικός διαγωνισμός ορίζεται από την νομοθεσία για δημοσίους διαγωνισμούς και προμήθειες. Δείτε ενδεικτικά τον ν.4412/2016.

Στον προϋπολογισμό ο πίνακας προσωπικού πρέπει να αναφέρει το μηνιαίο κόστος (μικτό μηνιαίο μισθό και εργοδοτικές εισφορές) Χ 14/12. Αυτό προτείνεται να είναι ίσο ή μικρότερο από τα προτεινόμενη ποσά στο Παράρτημα 3 – Προτεινόμενα στο έντυπο οδηγιών ή να συμβαδίζουν με τη μισθολογική πολιτική του οργανισμού.

Στην σελίδα 4 της ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος σχετικά με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναγράφεται στην υποσημείωση ότι «οι τιμές στόχοι αναφέρονται σε όλο το Πρόγραμμα Active Citizens Fund και περιλαμβάνονται για να παρέχουν στους υποψήφιους φορείς μια γενική εικόνα των δεσμεύσεων του Προγράμματος». Συνεπώς, οι τιμές στόχοι δεν είναι προαπαιτούμενες για καμία κατηγορία έργου.

Δεν είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν στο χρονοδιάγραμμα του έργου.  Το πλάνο επικοινωνίας καθώς και οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων περιγράφονται σε άλλες ενότητες της αίτησης.

Όχι δεν υπάρχει όριο στον αριθμό σελίδων της αίτησης.

Όπου δεν υπάρχει προκαθορισμένο όριο λέξεων στο έντυπο της αίτησης δεν υπάρχει περιορισμός.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999, οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους, και έχουν εμπορική ιδιότητα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του ίδιου άρθρου «Μετά την αφαίρεση των αποθεματικών, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διανέμεται μεταξύ των μελών. Ειδικότερα, αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, τα μισά καθαρά κέρδη διανέμονται ανάλογα με τις ουνεταιριστικές μερίδες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του καταστατικού και τα άλλα μισά ανάλογα με την ποσοστιαία συμμετοχή τους στις εργασίες του συνεταιρισμού. Το καταστατικό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της ποσοστιαίας συμμετοχής».

Συνεπώς οι (Κοιν.Σ.Π.Ε.) έχουν εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα και δεν εμπίπτουν στον ορισμό των επιλέξιμων υποψηφίων φορέων υλοποίησης έργων, όπως αυτός τίθεται στις Οδηγίες προς Υποψηφίους του Προγράμματος ACF στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση που καλύπτει μέχρι ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των επιλέξιμων δαπανών του προϋπολογισμού του έργου. Η συγχρηματοδότηση θα προσφερθεί από τους φορείς υλοποίησης έργου υπό τη μορφή χρηματικής συνεισφοράς ή συνεισφοράς σε είδος αποκλειστικά με τη μορφή εθελοντικής εργασίας. Για τα μεγάλα και μεσαία έργα, η συνεισφορά σε είδος μπορεί να αποτελέσει μέχρι ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της απαιτούμενης συγχρηματοδότησης.
Για τον υπολογισμό της συνεισφοράς σε είδος, το κόστος για κάθε ώρα εθελοντικής εργασίας ορίζεται κατά περίπτωση, σε συνάρτηση με το είδος της εργασίας. Οι τιμές μονάδας πρέπει να είναι σε συμφωνία με τον συνήθη καταβαλλόμενο μισθό για αυτήν την εργασία και πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ € 4,00 ανά ώρα (όσο το ελάχιστο μεικτό ωρομίσθιο στην Ελλάδα) και € 7,50 ανά ώρα (όσο το κατά μέσο όρο μεικτό ωρομίσθιο στην Ελλάδα), συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών.

Δράσεις στις οποίες εμπλέκονται και οι γονείς ανήλικων ΑμΕΑ μπορούν να είναι επιλέξιμες, αρκεί να στοιχειοθετηθεί επαρκώς η ανάγκη εμπλοκής τους και το πώς οι δράσεις αυτές θα οδηγήσουν στην επίτευξη του επιλεγμένου προκαθορισμένου παραδοτέου. Εντούτοις, στην μέτρηση των δεικτών των παραδοτέων, και συγκεκριμένα όσον αφορά τους δείκτες: «Αριθμός ευπαθών ατόμων που εκπαιδεύτηκαν με σκοπό την οικονομική τους ενδυνάμωση», «Αριθμός ευπαθών ατόμων  που συμμετείχαν σε ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις», «Αριθμός ευπαθών ατόμων που έλαβαν υποτροφία», δεν μπορούν να υπολογιστούν οι γονείς των ΑμΕΑ, καθώς οι δείκτες αυτοί αφορούν τα ευπαθή άτομα και όχι τους φροντιστές τους. Επομένως, για την επίτευξη των δεικτών αυτών, θα πρέπει στο έργο να περιλαμβάνονται και σχετικές δράσεις που θα εμπλέκουν τα ίδια τα ευπαθή άτομα, και όχι αποκλειστικά τους γονείς τους.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος ο ισολογισμός για το έτος 2018, θα μπορούσατε να προσκομίσετε μία υπεύθυνη δήλωση εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο αυτός δεν προσκομίζεται, και να προσκομίσετε τους πιο πρόσφατους διαθέσιμους ισολογισμούς – δηλαδή των ετών 2016 και 2017.

Προσωπικό που εργάζεται στον φορέα υλοποίησης ή τον εταίρο, με σχέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης, νοείται ως προσωπικό του φορέα/εταίρου αντίστοιχα και όχι ως υπεργολαβία. Η απασχόληση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται με αντίστοιχη σύμβαση παροχής υπηρεσιών μερικής / πλήρους απασχόλησης.

Τα μέλη Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση επιχορηγούμενου έργου με έμμισθη εργασία, αν δεν αποκλείεται η έμμισθη εργασία τους από το Καταστατικό της οργάνωσης και η έμμισθη εργασία τους είναι δικαιολογημένα απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου, ιδίως δε αν ήδη προ της υποβολής της αίτησης παρείχαν αμειβόμενη εργασία. Εντούτοις, η συμβολή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης στην υλοποίηση του έργου πρέπει να είναι ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη και να αφορά δραστηριότητες που συντελούν άμεσα στην επίτευξη των σκοπών του έργου και των παραδοτέων που έχουν επιλεγεί. Εναλλακτικά, εάν για παράδειγμα η συμβολή μέλους του ΔΣ στο έργο έγκειται αποκλειστικά και μόνο στην υπογραφή συμβάσεων, τότε οι αμοιβή του μέλους μπορεί να καλυφθεί – εν μέρει – μόνο από τις εγκεκριμένες έμμεσες δαπάνες για το έργο.

Εάν θέλετε μπορούμε να σας στείλουμε αρχείο του προϋπολογισμού με περισσότερες γραμμές. Να μας πείτε πόσες γραμμές χρειάζεστε.

Ο εξοπλισμός καλύπτεται μέσω του κόστους των αποσβέσεων. Δεν μπορεί να καλυφθεί μαζί αγορά εξοπλισμού αλλά και κόστος αποσβέσεων διότι αυτό είναι διπλή χρηματοδότηση για το ίδιο πράγμα.

Στο πίνακα 2.4 πρέπει να καταγραφούν οι πηγές χρηματοδότησης των τελευταίων δύο (2) ετών του φορέα υλοποίησης (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση/ ιδρύματα/ ατομικές δωρεές/ κρατική χρηματοδότηση/ εταιρείες/ συνδρομές μελών/ άλλο)

Στον πίνακα 2.4 πρέπει να καταγραφούν οι πηγές χρηματοδότησης των τελευταίων δύο (2) ετών του φορέα υλοποίησης (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση/ ιδρύματα/ ατομικές δωρεές/ κρατική χρηματοδότηση/ εταιρείες/ συνδρομές μελών/ άλλο) και στον πίνακα 2.5 η εμπειρία του φορέα υλοποίησης στην υλοποίηση έργων.

Ναι τα υποστηρικτικά έγγραφα αφορούν τόσο τον φορέα υλοποίησης όσο και τους εταίρους.

Αναφορικά με την επιλεξιμότητα υποψηφίων εταίρων σας παραπέμπουμε στο έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα στην ενότητα 2.2.2.

Το όνομα του εταίρου και οι τίτλοι των έργων στην ενότητα 3.9 «Εμπειρία στην υλοποίηση έργων» συμπληρώνονται στην αγγλική γλώσσα. Οι υπόλοιπες ενότητες συμπληρώνονται στην ελληνική γλώσσα.

Αναφορικά με τους ισολογισμούς των δύο τελευταίων ετών εφόσον ο Οργανισμός ελέγχεται από Ορκωτούς Λογιστές αρκεί η τελευταία σχετική αναφορά.

Τα υποστηρικτικά έγγραφα αφορούν τόσο τους φορείς υλοποίησης έργων όσο και τους εταίρους. Σας παραπέμπουμε στην ενότητα 15 του εντύπου «Οδηγίες προς υποψηφίους» στα ελληνικά καθώς και στο αντίστοιχο έντυπο στα αγγλικά για να το στείλετε στον εταίρο και συγκεκριμένα στο note στο άρθρο 15.

Η εθελοντική εργασία θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με το ίδιο το έργο.  Το τι δράση θα καλύπτει αυτή είναι επιλογή του φορέα.

Δεν μπορεί να κατατεθεί η ίδια πρόταση έργου στις δυο ανοιχτές προσκλήσεις. Η κάθε πρόσκληση έχει διαφορετική θεματική στόχευση και διαφορετικά παραδοτέα.

Και οι δυο περιπτώσεις είναι αποδεκτές. Εσείς θα πρέπει να επιλέξετε πως θα σχεδιάσετε το έργο και πως θα αποτυπωθεί αυτό στην αίτηση.

Αυτό που ζητείται στην συγκεκριμένη ενότητα είναι να καταγράψετε τις πηγές χρηματοδότησης του φορέα ανά κατηγορία δωρητή/χρηματοδότησης και ανά έτος (π.χ. 2017 – Ιδρύματα, 2017 – ΕΕ ; 2018 – Ιδρύματα, 2018 – ΕΕ, κ.ο.κ.), καθώς την χρηματοδότηση ανά έργο (και ανά συγκεκριμένο δωρητή) ζητείται πράγματι σε επόμενη ενότητα της αίτησης.

Στο χρονοδιάγραμμα έργου συνιστούμε να καταγραφούν όλες οι δράσεις που είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν για την ομαλή και επιτυχή υλοποίηση του έργου. Στις δράσεις αυτές πρέπει κατ’ ελάχιστο να συμπεριλαμβάνονται όλες οι δράσεις που έχουν καταγραφεί στην Ενότητα 4.5, αλλά θα σας προτείναμε να συμπεριλάβετε και δράσεις προετοιμασίας ή διαχείρισης του έργου, ώστε να είναι εύκολα και άμεσα αντιληπτό από τους αξιολογητές πως έχετε ένα ολοκληρωμένο πλάνο υλοποίησης.

Εφόσον η άτυπη ομάδα εκπροσωπείται και συγκροτείται από άτομα τα οποία διαμένουν νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές (δελτίο αιτούντος άσυλο ή άδεια παραμονής), τότε οι άτυπες ομάδες αυτές είναι επιλέξιμοι εταίροι και μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εφόσον συμπληρώσουν και υπογράψουν τη δήλωση συγκρότησης άτυπης ομάδας που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Ως προς τον αριθμό των μελών της άτυπης ομάδας, δεν έχει οριστεί μέγιστος ή ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Ως ΑμΚΕ είστε υποχρεωμένοι να συντάσσετε απολογισμούς και προϋπολογισμούς, τους οποίους και οφείλετε να μας προσκομίσετε. Εφόσον δεν συντάσσετε ισολογισμό, θα πρέπει να συμπληρώσετε μία ανάλογη υπεύθυνη δήλωση και να μας την προσκομίσετε έναντι του ισολογισμού.

Σε περίπτωση που οι εξωτερικοί συνεργάτες έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας με τον υποψήφιο εταίρο (σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση έργου, ή σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών), τότε θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο αμειβόμενο προσωπικό του φορέα (πεδίο 3.7). Σε περίπτωση που απασχολούνται σε εθελοντική βάση, τότε θα πρέπει να καταμετρηθούν στον αριθμό των ενεργών εθελοντών που συνεισφέρουν στο έργο του φορέα (πεδίο 3.8). Επιπροσθέτως, η εμπειρία του εταίρου μπορεί να αποτυπωθεί και στο πεδίο 3.9 «Εμπειρία στην υλοποίηση έργων», 3.10 αλλά και 4.7.

Συνήθως, σε περιπτώσεις αναθεωρήσεων,  το τελευταίο καταστατικό είναι και κωδικοποιημένο, εμπεριέχει δηλαδή ρητά τις αλλαγές που έχουν γίνει ανά τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εάν δεν έχει γίνει κωδικοποίηση, μας αρκεί το τελικό καταστατικό του φορέα.

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων ΜΚΟ που οργανώνεται από το Διαχειριστή Επιχορήγησης και απευθύνεται στους φορείς υλοποίησης έργων, και συμπεριλαμβάνει την δωρεάν εκπαίδευση, τις συμβουλευτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες καθοδήγησης (mentoring) θα υλοποιηθεί ανεξάρτητα και δε χρειάζεται να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό. Αντίθετα, οι Δράσεις Aνάπτυξης Iκανοτήτων των έργων– μέχρι ποσοστό 15% του συνολικού αιτούμενου ποσού επιχορήγησης θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη φόρμα προϋπολογισμού.

Οργανώσεις που απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό ή που δεν απασχολούν καθόλου εθελοντές, είναι επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης – αρκεί να πληρούν και όλα τα υπόλοιπα κριτήρια όπως αυτά αναγράφονται στην Ενότητα 2.2.1.

Δεν απαιτείται να προσκομιστούν οικονομικές εγγυήσεις ή εγγυητικές επιστολές από τον φορέα υλοποίησης ούτε από τους εταίρους, επομένως μπορείτε να αγνοήσετε και το ανάλογο κόστος που αναγράφεται στην παράγραφο αυτή.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη παράγραφο, για να υπάρχει η απαίτηση τοποθέτησης πινακίδας ή αναμνηστικής επιγραφής, θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα και οι δυο προϋποθέσεις (α) και (β).  Δηλαδή, το έργο να έχει λάβει επιχορήγηση μεγαλύτερη των €50,000 και το έργο να αφορά σε φυσικό αντικείμενο, υποδομή ή οικοδόμηση. Για δράσεις στο πλαίσιο των οποίων δεν χρηματοδοτούνται υποδομές ή εγκαταστάσεις, δεν απαιτείται τοποθέτηση πινακίδας ή μόνιμης αναμνηστικής επιγραφής, ακόμη και αν η χρηματοδότηση  ξεπερνά τα €50.000.

Συνιστούμε να εκμεταλλευτείτε τη χρηματοδοτική ευκαιρία που σας δίνεται, ώστε να καλύψετε καίριες θέσεις του έργου με έμμισθο προσωπικό. Ειδικά ως προς τη θέση του συντονιστή του έργου, λόγω της φύσης των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων, θα σας προτείναμε η θέση αυτή να ανατεθεί σε άτομο το οποίο θα απασχολείται στο έργο με χρηματική αποζημίωση και όχι σε εθελοντική βάση. Παρόλα αυτά έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε εθελοντή στη θέση του συντονιστή του έργου (του οποίου η εργασία θα προσμετράται στην συνεισφορά σε είδος μέσω εθελοντικής εργασίας), εφόσον διαθέτει τα προσόντα για την θέση αυτή και μπορείτε να εξασφαλίσετε με σχετική βεβαιότητα πως θα παραμείνει στο έργο για το σύνολο της διάρκειάς του αλλά και πως θα ανταποκρίνεται με επάρκεια στις υποχρεώσεις του για το έργο και τη σχέση του με τον Διαχειριστή Επιχορήγησης. Να σημειώσουμε ωστόσο πως προσωπικό που αμείβεται για την εργασία του με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με τον φορέα υλοποίησης ή εταίρο του έργου, δεν μπορεί να συνεισφέρει στο έργο ως εθελοντής. Επιπλέον, ο φορέας υλοποίησης δεσμεύεται μέσω της σύμβασης για την υλοποίηση των δράσεων και την επίτευξη των αποτελεσμάτων αναφορικά με το έργο που επιχορηγείται. Στην περίπτωση εθελοντή που κατέχει καίρια θέση στο έργο, θα πρέπει να αναφερθεί ονομαστικά στην ομάδα έργου και να προσκομιστεί το βιογραφικό του σημείωμα, το οποίο και θα αξιολογηθεί κατά την αξιολόγηση της πρότασης.

Η κατανομή των ευθυνών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών μίας κοινοπραξίας, αποφασίζεται μεταξύ των εταίρων που συμμετέχουν στην εκάστοτε κοινοπραξία. Παρόλα αυτά, ο Διαχειριστής της Επιχορήγησης θα επικοινωνεί αποκλειστικά και μόνο με τον φορέα υλοποίησης του έργου (lead applicant), ο οποίος είναι καθόλα υπεύθυνος για την συνολική πορεία του έργου καθώς και για την υποβολή της οικονομικής αναφοράς και αναφοράς φυσικού αντικειμένου. Επομένως, στην περίπτωση αυτή η οικονομική αναφορά θα πρέπει να παραδίδεται από τον εταίρο στον φορέα υλοποίησης και εκείνος να την υποβάλει με τη σειρά του στον Διαχειριστή, κάτι το οποίο ενδέχεται να περιπλέξει την δική σας επικοινωνία αναφορικά με το έργο. Επίσης, τυχόν διευκρινήσεις ή επιπλέον στοιχεία θα πρέπει κατ’ αναλογία να προσκομίζονται κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή από τον φορέα υλοποίησης και όχι απευθείας από τον εταίρο. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που άλλος φορέας είναι υπεύθυνος τόσο για την οικονομική αναφορά όσο και για την αναφορά φυσικού αντικειμένου, θα μπορούσε να οριστεί εκείνος ως φορέας υλοποίησης και ο άλλος ως εταίρος.

Δίνουμε τη δυνατότητα να συνταχθεί μία ενιαία σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του φορέα υλοποίησης και των εταίρων του, εφόσον υπάρχει αναλυτική καταγραφή, ανά εταίρο, των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων και των υπόλοιπων όρων που έχει το υπόδειγμα της σύμβασης συνεργασίας. Εναλλακτικά, μπορεί να υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ του φορέα υλοποίησης του έργου και του κάθε εταίρου ξεχωριστά, περιγράφοντας αναλυτικά τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεων που θα αναλάβει ο κάθε οργανισμός, καθώς και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό όπως αυτός έχει διαμορφωθεί και υποβληθεί στην πρόταση έργου.

Δεν υφίσταται ο όρος του «Συνδεδεμένου Εταίρου – Associate Partner» στο Πρόγραμμα. Εάν ένας φορέας συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση ενός έργου, είτε σε κάποια από τις δράσεις και τα παραδοτέα, είτε συμβουλευτικά, είτε διοικητικά, τότε θα πρέπει να δηλωθεί ως εταίρος στο Πρόγραμμα και να καλυφθούν τα αντίστοιχα έξοδα από τον προϋπολογισμό του έργου. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο υλοποίησης ενός έργου χρειαστεί να καλυφθούν ταξιδιωτικά έξοδα ατόμων που δεν ανήκουν στον φορέα υλοποίησης ή στον εταίρο (για παράδειγμα εισηγητές σε συνέδριο ή εκπαιδευτές), τότε τα κόστη αυτά μπορούν να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του εταίρου ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο παραδοτέο.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και των εταίρων στον στο Οδηγό προς Υποψηφίους (σελ. 7 – 10). Ως προς τις Κοιν.Σ.Επ. να σημειώσουμε πως δεν είναι μεν επιλέξιμες ως φορείς υλοποίησης, ωστόσο είναι επιλέξιμες ως εταίροι. Επομένως μπορούν να ενταχθούν ως εταίροι σε κοινοπραξία για έργο που θα κατατεθεί από φορέα που, στο πλαίσιο του Προγράμματος, λογίζεται ως ΜΚΟ και είναι επιλέξιμος ως φορέας υλοποίησης.

Για τον υπολογισμό των έμμεσων δαπανών μια κοινή πρακτική είναι από τα τελευταία επίσημα οικονομικά στοιχεία του οργανισμού σας, να εφαρμόσετε τον παρακάτω τύπο:

 

Ποσοστό έμμεσων δαπανών= (Κόστος Γενικών Εξόδων) ÷ (Σύνολο λειτουργικών εξόδων περιλαμβανομένου και του κόστους της μισθοδοσίας)

 

Όπου «Κόστος Γενικών Εξόδων», θα περιλάβετε μόνο τις δαπάνες λειτουργίας του οργανισμού σας ή της συγκεκριμένης δομής όπου θα χρησιμοποιηθεί για να υλοποιηθεί το έργο, όπως: ενοίκιο, λογαριασμοί ρεύματος, λογαριασμοί ύδρευσης, λογαριασμοί τηλεφώνων, λογαριασμοί κοινοχρήστων και ότι άλλο αφορά την λειτουργία σας.

Δαπάνες όπως καύσιμα, έξοδα κίνησης κλπ. δεν λαμβάνονται υπόψιν.

Όχι, δεν μπορεί. Για την σύμβαση μεταξύ φορέα και εταίρου/ων πρέπει να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα που παρέχεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Για την περίπτωση που κάποιος φορέας επιθυμεί περαιτέρω άρθρα, θα πρέπει αυτά να σταλούν προς έγκριση στο διαχειριστή επιχορήγησης.

Αντίστοιχες ερωτήσεις για τον φορέα υλοποίησης υπάρχουν στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης και όχι στο έντυπο. Αυτές οι πληροφορίες θα συμπληρωθούν από τον φορέα ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης.

Ναι εφόσον όμως η συγκεκριμένη ασφάλεια αφορά την υλοποίηση του έργου καθώς και τους εθελοντές που απασχολούνται στο έργο. Αν απασχολούνται και σε άλλες δράσεις του φορέα εκτός του προγράμματος, τότε θα πρέπει το κόστος της ασφάλειας να επιμεριστεί και να χρεωθεί στο έργο αναλογικά με τις ώρες απασχόλησης τους σε αυτό.

Όχι δεν μπορεί ένας υπάλληλος του έργου να είναι και εθελοντής.

Όλα τα έργα στο Πρόγραμμα (πλην των Διμερών Πρωτοβουλιών) είναι συγχρηματοδοτούμενα, με το Πρόγραμμα να καλύπτει ποσοστό 90% κάθε επιλέξιμης δαπάνης. Για τα μεσαία και μεγάλα έργα, το ποσό συγχρηματοδότησης (10% επί των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου) μπορεί να καλυφθεί εν μέρει (σε ποσοστό έως και 50% επί του συνολικού ποσού συγχρηματοδότησης που απαιτείται) σε είδος, μέσω συνεισφοράς εθελοντικής εργασίας. Το υπόλοιπο ποσοστό (τουλάχιστον 5% επί των συνολικών επιλέξιμων δαπανών) θα πρέπει να καλυφθεί απαραιτήτως με πόρους του υποψήφιου φορέα υλοποίησης και τους εταίρους του (όπου υπάρχουν). Κατ’ εξαίρεση, στα μικρά έργα δίνεται η δυνατότητα κάλυψης του συνολικού ποσοστού συγχρηματοδότησης (10%) εξολοκλήρου μέσω συνεισφοράς εθελοντικής εργασίας, χωρίς την απαίτηση οικονομικής συνεισφοράς του φορέα.

Για τις δαπάνες που θα αναληφθούν απευθείας από τον υποψήφιο φορέα υλοποίησης και τους εταίρους του, εισάγετε απλώς τα ανάλογα κόστη στα αντίστοιχα φύλλα του υποδείγματος προϋπολογισμού έργου που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος, χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση. Για δαπάνες υπεργολαβίας, αναφορικά με δράσεις ή παραδοτέα τα οποία θα αναληφθούν από εξωτερικό φορέα, δεν ζητείται να προσκομιστούν προσφορές με την αίτηση αλλά θεωρείται καλή πρακτική να προηγηθεί μία έρευνα αγοράς ώστε το κόστος που θα προϋπολογιστεί στο έργο να είναι ρεαλιστικό και επαρκές ώστε να πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη δράση από τον εξωτερικό φορέα, σε περίπτωση που το έργο εγκριθεί για χρηματοδότηση.

Εφόσον στοιχειοθετηθεί επαρκώς στην αίτηση ότι ένας από τους εταίρους του έργου μπορεί να αναλάβει την υλοποίηση ορισμένων από τις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων, τότε αυτό είναι δυνατό. Ωστόσο, η καταλληλότητα του φορέα καθώς και η σχέση απόδοσης-τιμής των προτεινόμενων δράσεων θα αξιολογηθεί από τους ανεξάρτητους αξιολογητές κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης.

Οι Δράσεις Ανάπτυξης Ικανοτήτων αφορούν μόνο τους φορείς υλοποίησης έργου και όχι τους εταίρους. Επομένως μόνο οι φορείς υλοποίησης μπορούν να εντάξουν σχετικές δράσεις για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και την ενίσχυση τους βιωσιμότητας του φορέα τους στην πρόταση έργου που θα κατατεθεί.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄) για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (άρθρο 1 παρ. 4), άνεργοι νέοι καθώς και κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών ή νησιωτικών περιοχών εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες. Επομένως, δράσεις ενδυνάμωσης στις οποίες εμπλέκονται νέοι που ζουν στην περιφέρεια είναι εν δυνάμει επιλέξιμες στην συγκεκριμένη πρόσκληση, εφόσον η ευαλωτότητα της ομάδας στόχου τεκμηριώνεται επαρκώς στην πρόταση έργου. Σε κάθε περίπτωση, οι δράσεις που προτείνονται θα πρέπει να οδηγούν σε κάποιο από τα προκαθορισμένα παραδοτέα και να αντιστοιχούν σε κάποιον δείκτη παραδοτέου για το ανάλογο προσδοκώμενο αποτέλεσμα («Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων»), όπως αυτά αναγράφονται στον Οδηγό προς Υποψηφίους. Η επαρκής τεκμηρίωση της επιλογής της ομάδας στόχου αλλά και των δράσεων θα αξιολογείται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης έργου, σύμφωνα με τα κριτήρια όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στον Οδηγό προς Υποψηφίους.

Αναφορικά με τις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων (Capacity Building Component – CBC), αυτές θα πρέπει να συντελούν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του υποψήφιου φορέα υλοποίησης. Εάν στοιχειοθετήσετε πως η εκπαίδευση εξωτερικών συνεργατών με τους οποίους έχετε μία συστηματική συνεργασία (μέσω π.χ. συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου) θα συντελέσει στην επίτευξη του σκοπού αυτού, τότε δεν υπάρχει λόγος αυτές οι δράσεις να μην είναι επιλέξιμες. Σε κάθε περίπτωση, το εάν οι δράσεις είναι κατάλληλες αλλά και ουσιαστικές για την επίτευξη του προσδοκώμενου αποτελέσματος θα αξιολογηθεί και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης.

To ποσοστό έως 15% που αφορά δράσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων συμπεριλαμβάνεται στο αιτούμενο ποσό επιχορήγησης και καθορίζεται από τον φορέα υλοποίησης. Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο επομένως μπορεί να επιλέξετε μικρότερο ποσό/ποσοστό από το μέγιστο δυνατό, αλλά σας ενθαρρύνουμε να επωφεληθείτε αυτής της ευκαιρίας για να αναπτύξετε πτυχές του οργανισμού σας στις οποίες έχετε παρατηρήσει πιθανές ελλείψεις. Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην αξιοποιήσετε το σύνολο του διαθέσιμου ποσού για δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων, τότε το μέγιστο δυνατό ποσό επιχορήγησης μειώνεται αναλογικά. Επομένως δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναξιοποίητους πόρους από τις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων για την υλοποίηση επιπλέον προγραμματικών δράσεων. Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να διατεθεί για την υλοποίηση προγραμματικών δράσεων (δράσεων εκτός των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων του φορέα) είναι συγκεκριμένο για κάθε τύπο έργου και ανεξάρτητο του ποσοστού των δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων. Σας παραπέμπουμε στο έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα στον πίνακα «Παραδείγματα επιχορηγήσεων έργων με και χωρίς δράσεις CΒ» της ενότητας 7, καθώς και το υπόδειγμα προϋπολογισμού που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Στις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων (Capacity Building Component) που συμπεριλαμβάνετε στην πρότασή σας, μπορούν να συμπεριληφθούν έξοδα μετακίνησης και διαμονής, καθώς και η αμοιβή ενός εμπειρογνώμονα, αρκεί να στοιχειοθετηθεί η συνεισφορά του συγκεκριμένου εμπειρογνώμονα στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και τη βιωσιμότητα του φορέα υλοποίησης, όπως ζητείται στην αντίστοιχη ενότητα της αίτησης. Κατ’ αντιστοιχία, κόστη ταξιδιού στο εξωτερικό είναι επίσης επιλέξιμες δαπάνες, αρκεί να στοιχειοθετηθεί η ανάγκη και η συνεισφορά τους στην ανάπτυξη και την βιωσιμότητα του φορέα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όλες οι δράσεις που προτείνονται να είναι με γνώμονα τη βέλτιστη σχέση απόδοσης-κόστους (best value for money), το οποίο είναι κάτι που θα αξιολογηθεί από τους ανεξάρτητους αξιολογητές της αίτησης.

Το ποσό των € 300.000 είναι το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τα μεγάλα έργα της 1ης πρόσκλησης (Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων) και ως εκ τούτου το ποσό του προϋπολογισμού μπορεί να υπερβαίνει τις € 300.000, δεδομένου ότι υπάρχει πρόβλεψη να καλύψετε από άλλη πηγή το υπόλοιπο. Σε έργο με συνολικό προϋπολογισμό ύψους € 333,000 και ποσοστό επιχορήγησης 90%, η συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση ανέρχεται σε € 299,700 που είναι εντός των ορίων της πρόσκλησης. Προσοχή όμως, διότι το ανώτατο ποσό των € 300,000 αναφέρεται στο μέγιστο δυνατό ποσό επιχορήγησης τόσο για το έργο όσο και δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων ποσοστού ίσου με 15% του αιτούμενου ποσού χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων στην αίτηση είναι μικρότερες του 15% του συνολικού αιτούμενου ποσού επιχορήγησης, τότε το μέγιστο όριο μειώνεται αναλογικά. Σας παραπέμπουμε στο τμήμα 7 του εντύπου  «Οδηγίες προς υποψηφίους»  για  παραδείγματα επιχορηγήσεων έργων, καθώς και στο υπόδειγμα προϋπολογισμού που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Στην περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε παραπομπές στην αίτησή σας, όταν αυτές εισάγονται ως υποσημειώσεις (footnotes) στο κείμενο τότε δεν συμπεριλαμβάνονται στο όριο χαρακτήρων που ορίζεται στην ενότητα. Στην περίπτωση που κάνετε παραπομπή με χρήση εξωτερικών συνδέσμων (hyperlinks), τότε το εμφανές κείμενο του συνδέσμου συμπεριλαμβάνεται στο όριο των χαρακτήρων. Για παράδειγμα, εάν γράψετε πως «Σύμφωνα με τον ορισμό των ευπαθών ομάδων (Συνήγορος του Πολίτη), […]», τότε οι χαρακτήρες των λέξεων «Συνήγορος του Πολίτη» προσμετρώνται στους συνολικούς χαρακτήρες της αντίστοιχης ενότητας.

Μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης ενδιαφέροντος τα Δίκτυα ορίζονται ως:

– Δίκτυα φορέων της κοινωνίας των πολιτών που έχουν συσταθεί νομικά, συμπεριλαμβανομένων των ομοσπονδιών και που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να κάνουν αίτηση στο Πρόγραμμα, και
– Άτυπα δίκτυα φορέων της κοινωνίας των πολιτών που μπορούν να αποδείξουν τουλάχιστον 6 μήνες ύπαρξης (π.χ μέσω πρακτικών συνεδριάσεων ή απόδειξη κοινών δράσεων). Σε αυτή την περίπτωση ο φορέας που θα υποβάλει αίτηση πρέπει να συμμετέχει στο δίκτυο και να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως ορίζονται στο πρόγραμμα.
Για τα κριτήρια επιλεξιμότητας των φορέων και των εταίρων υλοποίησης έργου παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 2.2. στις Οδηγίες προς Υποψηφίους.

Ανά δράση. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την συγκεκριμένη ερώτηση παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Παράρτημα 2/Ενότητα 4.5 του εντύπου Οδηγίες προς Υποψηφίους. Για περαιτέρω βοήθεια ως προς τη συγγραφή της πρότασης σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε το εκπαιδευτικό υλικό για το σχεδιασμό έργων και συγγραφή προτάσεων για το Πρόγραμμα «Active Citizens Fund” το οποίο είναι διαθέσιμο και σε μορφή βίντεο και το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Στην συγκεκριμένη ενότητα οι φορείς καλούνται να περιγράψουν τα κύρια έργα και δράσεις των τελευταίων δυο (2) ετών. Κατά συνέπεια ο πίνακας θα συμπληρωθεί ανά έργο. Για περαιτέρω βοήθεια ως προς τη συγγραφή της πρότασης σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε το εκπαιδευτικό υλικό για το σχεδιασμό έργων και συγγραφή προτάσεων για το Πρόγραμμα «Active Citizens Fund” το οποίο είναι διαθέσιμο και σε μορφή βίντεο και το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

Σύμφωνα με το Παράρτημα 2/ Ενότητα 2.3 του εγγράφου Οδηγίες προς Υποψηφίους στην συγκεκριμένη ενότητα θα πρέπει να υποδείξετε το κύριο θεματικό πεδίο των δράσεων του οργανισμού, π.χ ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία του περιβάλλοντος κλπ. Για περαιτέρω βοήθεια ως προς τη συγγραφή της πρότασης σας προτρέπουμε να συμβουλευτείτε το εκπαιδευτικό υλικό για το σχεδιασμό έργων και συγγραφή προτάσεων για το Πρόγραμμα «Active Citizens Fund” το οποίο είναι διαθέσιμο και σε μορφή βίντεο και το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος περιορισμός ως προς το είδος των βιογραφικών.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄) για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (άρθρο 1 παρ. 4), ασθενείς με χρόνια νοσήματα τα οποία δυσχεραίνουν την ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες. Δράσεις ενδυνάμωσης στις οποίες εμπλέκονται και οι φροντιστές των ευπαθών ατόμων, θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς στην πρόταση έργου και σε κάθε περίπτωση να οδηγούν σε κάποιο από τα προκαθορισμένα παραδοτέα και να αντιστοιχούν σε κάποιον δείκτη παραδοτέου για το ανάλογο προσδοκώμενο αποτέλεσμα («Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων»), όπως αυτά αναγράφονται στον Οδηγό προς Υποψηφίους. Η επαρκής τεκμηρίωση θα αξιολογείται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης έργου, σύμφωνα με τα κριτήρια όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στον Οδηγό προς Υποψηφίους.

Όχι, δεν έχει ορισθεί κάποιο ανώτατο όριο στον αριθμό των εταίρων ανά πρόταση.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες προς Υποψηφίους (σελ. 7 -8):

«Πιο συγκεκριμένα, οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

1) Να είναι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, να μην έχουν δημιουργηθεί και να μην λειτουργούν προς προσωπικό όφελος. Παρά το γεγονός ότι μπορούν να έχουν έμμισθο προσωπικό και να συμμετέχουν σε προσοδοφόρες δραστηριότητες δεν διανέμουν τα κέρδη στα μέλη τους ή στο διοικητικό συμβούλιο ή στους εκπροσώπους και διαχειριστές τους. Οι δραστηριότητες που παράγουν έσοδα, δεν θα πρέπει να αποτελούν το σκοπό της ΜΚΟ, αλλά μόνον ένα μέσο που υποστηρίζει την αποστολή και τις αξίες της.

2) Τα μέλη τους δεν πρέπει να έχουν κανένα άμεσο εμπορικό συμφέρον από τις εργασίες και το αποτέλεσμα των δράσεων της οργάνωσης ή των εμπορικών δραστηριοτήτων της, ούτε οι οργανώσεις να εξυπηρετούν τα εμπορικά ή επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους. Ως εκ τούτου, αποκλείονται εμπορικά και επαγγελματικά σωματεία, των οποίων οι σκοποί και οι στόχοι είναι να προωθήσουν τα ειδικά συμφέροντα των μελών τους.

3) Έχουν εθελοντικό χαρακτήρα, δημιουργούνται εθελοντικά από ομάδες ή μεμονωμένα άτομα και συνήθως περιλαμβάνουν στοιχεία εθελοντικής συμμετοχής στην οργάνωση.

4) Δραστηριοποιούνται στα κοινά και για το δημόσιο όφελος σε θέματα που σχετίζονται με την ευημερία των ανθρώπων, επιμέρους ομάδων ή την κοινωνία στο σύνολό της.

5) Έχουν νομική υπόσταση, σε αντίθεση με άτυπες ή επί τούτου δημιουργηθείσες (ad hoc) ομάδες, και έχουν καταστατικό ή άλλο συστατικό έγγραφο που καθορίζει την αποστολή, τους σκοπούς, τους στόχους και το πεδίο δράσης τους.

6) Έχουν διαφανή δομή και αιρετή διοίκηση και λογοδοτούν στα μέλη και τους δωρητές τους.

7) Είναι ανεξάρτητες από την τοπική, περιφερειακή και κεντρική κρατική – κυβερνητική διοίκηση και άλλες δημόσιες αρχές.

8) Είναι ανεξάρτητες από πολιτικά κόμματα και εμπορικούς οργανισμούς»

Εφόσον πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια από τη νομική μορφή και το καταστατικό του Σωματείου, τότε το Σωματείο θεωρείται επιλέξιμος φορέας υλοποίησης. Εναλλακτικά, εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τότε το Σωματείο είναι επιλέξιμος μόνο ως υποψήφιος εταίρος.

 • Για προμήθειες από 20.001 € έως 60.000 € πρέπει να γίνεται συνοπτικός διαγωνισμός.
 • Για προμήθειες άνω των 60.000 € πρέπει να διενεργείται ανοιχτός διαγωνισμός.

Εφόσον το εν λόγω νομικό πρόσωπο είναι σύλλογος (σωματείο) κατά κανόνα δεν διαθέτει ΦΕΚ, εκτός και αν έχει ειδικό νομικό καθεστώς. Είναι αρκετό το καταστατικό ίδρυσης του σωματείου και οι τυχόν τροποποιήσεις του.

Η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης γίνεται πατώντας την επιλογή «Προσωρινή Επεξεργασία Αίτησης» και εφόσον επισυνάψετε τουλάχιστον ένα από τα απαιτούμενα προς επισύναψη έγγραφα.

«Μπορείτε να συμπληρώσετε τα πεδία και να τα επεξεργαστείτε όσες φορές θέλετε. Προσοχή να μη πατήσετε οριστική υποβολή διότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορείτε να αναιρέσετε την ενέργειά σας».

«To ποσοστό έως 15% που αφορά δράσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων συμπεριλαμβάνεται στο αιτούμενο ποσό επιχορήγησης και καθορίζεται από τον φορέα υλοποίησης. Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο, αλλά σας ενθαρρύνουμε να επωφεληθείτε αυτής της ευκαιρίας για να αναπτύξετε πτυχές του οργανισμού σας στις οποίους έχετε παρατηρήσει πιθανές ελλείψεις. Σας παραπέμπουμε στο έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα στον πίνακα «Παραδείγματα επιχορηγήσεων έργων με και χωρίς δράσεις CΒ της ενότητας 7». Σχετικά με το συμπληρωματικό σας ερώτημα, οι δράσεις επικοινωνίας του έργου δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στις δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων που αφορούν τον οργανισμό σας.

Οι Δράσεις Ανάπτυξης Ικανοτήτων αφορούν μόνο τους φορείς υλοποίησης έργου και όχι τους εταίρους.

Η «Χαρτογράφηση/Καταγραφή Ικανοτήτων» δεν αποτελεί υποχρέωση ούτε για τους φορείς υλοποίησης ούτε για τους εταίρους. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα συμπληρωματικό βοηθητικό εργαλείο για τους υποψηφίους ώστε να κατανοήσουν τα δυνατά σημεία καθώς και τις αδυναμίες της οργάνωσης αναφορικά με τις οργανωσιακές ικανότητες και τη βιωσιμότητα.

Οι δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων δεν θα ληφθούν από τους φορείς υλοποίησης έργου αλλά αντίθετα, οι ίδιοι οι φορείς θα πρέπει να τις υλοποιήσουν με σκοπό την αύξηση τη οργανωσιακής βιωσιμότητάς τους. Για αυτές τις δράσεις θα διατεθεί μέχρι ποσοστό 15% του συνολικού αιτούμενου ποσού επιχορήγησης. Οι φορείς δεν θα πρέπει να προτείνουν τις ίδιες δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων για διαφορετικά έργα.

Κάθε οργανισμός μπορεί να υποβάλει μόνο μια (1) αίτηση ανά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε ως φορέας υλοποίησης έργου είτε ως εταίρος, σε όσες προσκλήσεις επιθυμεί.

Οι ΜΚΟ που έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση είτε ως φορείς υλοποίησης έργου είτε ως εταίροι σε 3 έργα που έχουν επιλεγεί δεν μπορούν να λάβουν επιπρόσθετη χρηματοδότηση, παρά μόνο μέσω της επιχορήγησης διμερών σχέσεων (bilateral fund) και της 6ης  πρόσκλησης ενδιαφέροντος «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών».

 

Δεν υπάρχει ενδεικτικός προϋπολογισμός για εταίρους από δωρήτριες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Για πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των εταίρων παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 2.2.2 του εγγράφου Οδηγίες προς Υποψηφίους.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες προς Υποψηφίους, ενότητα 8, σε περίπτωση συνεργασίας, η σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των Εταίρων μπορεί να υποβληθεί είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα, μόνο εφόσον ο εταίρος έχει έδρα εκτός Ελλάδας.

Σε περιπτώσεις εταίρων εκτός Ελλάδας τα υποστηρικτικά έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 15 του εντύπου Οδηγίες προς Υποψηφίους.

Δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση αξιολόγησης από το Πρόγραμμα «Active Citizens Fund» είτε εσωτερικής είτε εξωτερικής.

Επιλέξιμοι εταίροι μπορεί να είναι  οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με νομική υπόσταση, εμπορικού ή μη εμπορικού σκοπού, ή μη κυβερνητική οργάνωση με νομική υπόσταση που έχει έδρα α) σε Δωρήτρια Χώρα (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) (donor project partner), ή β) σε δικαιούχο κράτος του ΕΟΧ ή γ) σε κράτος εκτός ΕΟΧ που έχει κοινά σύνορα με την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επιλεξιμότητα των εταίρων παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την ενότητα 2.2.2 των οδηγιών προς υποψηφίους.

Οι ΑΜΚΕ είναι επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης εφόσον όμως πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα 2.2.1 του εντύπου «Οδηγίες προς Υποψηφίους».

Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τα έτη λειτουργίας για τους εταίρους. Σχετικά με την επιλεξιμότητα του εταίρου παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα το τμήμα 2.2.2.

 

 

Μπορείτε να βρείτε όλο το εκπαιδευτικό υλικό για τον σχεδιασμό έργων και συγγραφή προτάσεων για το πρόγραμμα Active Citizens Fund στην ιστοσελίδα του προγράμματος και συγκεκριμένα στην ενότητα «Ενδυνάμωση ΜΚΟ»

Σχετικά με την επιλεξιμότητα του υποψήφιου φορέα υλοποίησης έργου και του εταίρου παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα τα τμήματα 2.2.1 και 2.2.2.

Το ποσό των € 300.000 είναι το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τα μεγάλα έργα της 1ης πρόσκλησης (Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων) και ως εκ τούτου το ποσό του προϋπολογισμού μπορεί να υπερβαίνει τις € 300.000, δεδομένου ότι υπάρχει πρόβλεψη να καλύψετε από άλλη πηγή το υπόλοιπο. Σας παραπέμπουμε στο τμήμα 7 του εντύπου  «Οδηγίες προς υποψηφίους»  για  παραδείγματα επιχορηγήσεων έργων.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) αίτηση ανά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε  ως φορέας υλοποίησης έργου είτε ως εταίρος.

Μπορείτε να βρείτε όλο το εκπαιδευτικό υλικό για τον σχεδιασμό έργων και συγγραφή προτάσεων για το πρόγραμμα Active Citizens Fund στην ιστοσελίδα του προγράμματος και συγκεκριμένα στην ενότητα «Ενδυνάμωση ΜΚΟ»

Οι συνεργασίες ενθαρρύνονται από το Πρόγραμμα χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωτικές. Κριτήριο αξιολόγησης της αίτησης αποτελεί και η συνεργασία  με βαθμό 5/100 που θα αξιολογηθεί αντίστοιχα είτε η ποιότητα των προτεινόμενων συνεργασιών, εφόσον υπάρχουν, είτε η  αιτιολόγηση της μη ύπαρξης συνεργασιών εφόσον δεν υπάρχουν.

Τα μέλη Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση επιχορηγούμενου έργου με έμμισθη εργασία, αν δεν αποκλείεται η έμμισθη εργασία τους από το Καταστατικό της Οργάνωσης και η έμμισθη εργασία τους είναι δικαιολογημένα απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου, ιδίως δε αν προ της υποβολής της αίτησης παρείχαν αμειβόμενη εργασία.

Δεν υπάρχει περιορισμός σε σχέση με το είδος του χώρου που θα πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες δράσεις. Οι δράσεις του έργου θα πρέπει να αποτυπώνονται με σαφήνεια στα έντυπα αίτησης και προϋπολογισμού.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το έντυπο οδηγίες προς υποψηφίους και συγκεκριμένα την ενότητα 1 «Περιγραφή του Προγράμματος» στην οποία αναφέρεται ότι κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) αίτηση ανά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε ως φορέας υλοποίησης έργου είτε ως εταίρος.

Α) Το ενοίκιο μπορεί να καλυφθεί μέσω της κατηγορίας των Λοιπών Άμεσων Δαπανών, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων του έργου. Δεν εντάσσεται το κόστος αυτό στην κατηγορία «ανακατασκευή, ανακαίνιση ή αποκατάσταση ακινήτου». Β) Μπορεί να καλυφθεί μέσω της κατηγορίας Λοιπές Άμεσες Δαπάνες κατά το ποσοστό που χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος χώρος. Το ποσοστό αυτό πρέπει να τεκμηριωθεί. Γ) Όπως αναφέρουμε και παραπάνω το ποσοστό θα πρέπει να τεκμηριωθεί. Αν π.χ. για έναν χώρο 100 τ.μ. που έχετε ενοικιασμένο, για την υλοποίηση του έργου εσείς χρησιμοποιείτε τα 18 τ.μ., τότε ως επιλέξιμο κόστος τεκμαίρεται το 18% της δαπάνης (18τ.μ. / 100τ.μ.). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση του κάθε κόστους.

Αναφορικά με τα πρακτικά εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλετε να προσκομίσετε το πρακτικό συγκρότησης του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Αν υπάρχει άλλο διοικητικό όργανο (διοικούσα επιτροπή, διαχειριστής), προσκομίζετε το πρακτικό εκλογής ή το καταστατικό που φαίνεται το όργανο αυτό.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα την ενότητα 2.2.1β. Εφόσον ο φορέας που εκπροσωπείτε έχει συμπληρώσει τα 2 έτη λειτουργίας από τη νομική του σύσταση κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, στη συγκεκριμένη περίπτωση την 21η Ιουνίου 2019, τότε μπορείτε να υποβάλετε πρόταση για την υλοποίηση μεγάλου έργου (άνω των 80.000 ευρώ).

Τα Πανεπιστήμια είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τα οποία τελούν υπό την εποπτεία του κράτους και χρηματοδοτούνται από αυτό. Επομένως δεν είναι ανεξάρτητα από την κρατική διοίκηση και για τον λόγο αυτό δεν είναι επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης. Είναι, όμως, επιλέξιμοι εταίροι. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 2.2.1  και 2.2.2 των Οδηγιών προς υποψηφίους.»

Για τις ΑΜΚΕ δεν προβλέπεται εκ του νόμου η ύπαρξη ΔΣ ως διοικητικού οργάνου. Η εκλογή ΔΣ είναι στην ευχέρεια των εταίρων της εκάστοτε ΑΜΚΕ. Συνεπώς η μη ύπαρξη ΔΣ δεν συνιστά λόγο μη επιλεξιμότητας / αποκλεισμού του Οργανισμού.

Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον έναν δείκτη παραδοτέου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα 3 και το Παράρτημα 2των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα παραδοτέο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα 3 και το Παράρτημα 2 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Δεν μπορούν να προστεθούν επιπλέον παραδοτέα εκτός των προκαθορισμένων. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον έναν από τους αντίστοιχους προκαθορισμένους δείκτες αλλά και να προσθέσουν επιπλέον. Σχετικά με τα παραδοτέα και τους δείκτες παραδοτέων έργου παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο «Οδηγίες προς υποψηφίους» και συγκεκριμένα το τμήμα 3.1

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 6 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Οι δράσεις ενός έργου μπορούν να συνεχίσουν να υλοποιούνται και μετά τη λήξη της επιχορήγησης από το Πρόγραμμα. Πλην, όμως, οι επιχορηγούμενες από το Πρόγραμμα δράσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στη σύμβαση έργου, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 30 Απριλίου 2024.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 5 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από αυτοτέλεια ή να αποτελούν αυτοτελές τμήμα των γενικότερων έργων – δραστηριοτήτων του υποψηφίου.

Η δημιουργία/ αναβάθμιση ιστοσελίδας για τις ανάγκες του έργου είναι επιλέξιμη δράση.

Τα έργα αξιολογούνται με βάση τις αιτήσεις που υποβάλουν οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης και περιέχουν τις δράσεις και τον προϋπολογισμό του προτεινόμενου έργου, και οι συμβάσεις καταρτίζονται αντιστοίχως με βάση το περιεχόμενο των αιτήσεων. Μονάχα κατ’ εξαίρεση και εντός του συνολικού προϋπολογισμού, θα μπορούσε να αφαιρεθεί ή προστεθεί δράση στο στάδιο της κατάρτισης της σύμβασης ή κατά την υλοποίηση του έργου. Ένα τέτοιο αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί επισήμως από τον φορέα υλοποίησης και να αιτιολογείται.

Μία αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες δράσεις. Κάθε δράση του έργου θα πρέπει να είναι επιλέξιμη, συμβάλλοντας στους στόχους του Προγράμματος (βλ. ενότητα 3 των Οδηγιών προς Υποψηφίους). Σε περίπτωση περισσοτέρων επιλέξιμων δράσεων αυτές θα πρέπει να παρουσιάζουν συνοχή και συνάφεια, ως επιμέρους δράσεις του ίδιου έργου.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 1 και 2.2.2 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Η νομική μορφή κάθε φορέα υλοποίησης προκύπτει από το καταστατικό / οργανισμό του και η εκπροσώπησή του από το ίδιο και από τις Καρτέλες Στοιχείων Μητρώου – Νομικού Προσώπου και Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης από το TaxisNet. Δεν απαιτείται και δεν αρκεί υπεύθυνη δήλωση.

Οι άτυπες ομάδες δεν είναι επιλέξιμες ως φορείς υλοποίησης, είναι όμως επιλέξιμές ως εταίροι. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα 2.2.1  και 2.2.2 των Οδηγιών προς υποψηφίους.

Μία ΜΚΟ που, πέραν των κεντρικών γραφείων, έχει και παραρτήματα εξακολουθεί να αποτελεί ενιαίο νομικό πρόσωπο, το οποίο και μόνον μπορεί να υποβάλει αίτηση.
Αν υπάρχουν κεντρικές και περιφερειακές οργανώσεις με χωριστές νομικές προσωπικότητες και άρα ΑΦΜ, μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις.

Στον κατάλογο προσωπικού πρέπει να συμπληρωθούν τα ονόματα των βασικών συντελεστών, που θα εργασθούν για την υλοποίηση του έργου. Τα βιογραφικά αυτών θα πρέπει να υποβληθούν ως παραρτήματα. Εφόσον στους βασικούς συντελεστές περιλαμβάνονται και εθελοντές, θα πρέπει να υποβληθούν τα ονόματα και βιογραφικά τους σημειώματα.

Τα μέλη Δ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση επιχορηγούμενου έργου με έμμισθη εργασία, αν δεν αποκλείεται η έμμισθη εργασία τους από το Καταστατικό της οργάνωσης και η έμμισθη εργασία τους είναι δικαιολογημένα απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου, ιδίως δε αν ήδη προ της υποβολής της αίτησης παρείχαν αμειβόμενη εργασία.

Το βασικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο είναι καλό να το γνωρίζετε εξαρχής και να συμπεριλάβετε τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία του στο Έντυπο Αίτησης. Αυτό ισχύει και για τους εταίρους. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη/τυπική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την επιλογή του προσωπικού. Ισχύει η εργατική νομοθεσία. Δεν υπάρχει περιορισμός για το προσωπικό που θα επιλεγεί, μπορεί να εργαζόταν και στο παρελθόν στον φορέα ή να εργάζεται και σήμερα. Σε περίπτωση που αλλάξει η βασική ομάδα του έργου που δηλώνετε με την αίτησή σας, θα πρέπει να ενημερώνετε αμέσως τον Διαχειριστή Επιχορήγησης του Προγράμματος.

Τα πεδία θα πρέπει να συμπληρώνονται με γραμματοσειρά Calibri, μεγέθους 11 και με διάστιχο 1,5.

Το πλάνο επικοινωνίας της επιχορήγησης δεν αφορά δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που εμπίπτουν στις κυρίως δράσεις ενός έργου. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας υλοποίησης έργου θα επικοινωνήσει στα μέσα ενημέρωσης ή/και τα κοινωνικά δίκτυα την επιχορήγηση που έχει λάβει από το Πρόγραμμα.

Αν ο οργανισμός δεν ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές δεν θα προσκομιστεί η έκθεσή τους. Δεν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση.

Η πνευματική ιδιοκτησία που παράγεται από την υλοποίηση κάποιου έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Active Citizens Fund» παραμένει στον φορέα υλοποίησης και μετά το τέλος του έργου. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος (Ίδρυμα Μποδοσάκη και Αλληλεγγύη SolidarityNow) και ο Διαχειριστής του Προγράμματος (Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) F.M.O.) δικαιούνται να χρησιμοποιούν και να εκμεταλλεύονται δωρεάν και καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα αποτελέσματα του έργου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εταίροι, παρακαλούμε να διατηρήσετε την σχετική ενότητα της αίτησης χωρίς να την συμπληρώσετε.

Νομικές εκκρεμότητες είναι οι εξώδικες ή επίδικες (δικαστικές) ή δικαστικώς κριθείσες εκκρεμότητες πάσης φύσεως (αστικές, διοικητικές – φορολογικές, ποινικές κ.α.) και ενδεικτικά οι ακόλουθες:

 • Εκκρεμότητες σχετικές με την υπόσταση ή την εκπροσώπηση των ΜΚΟ.
 • Εκκρεμείς υποχρεώσεις/οφειλές έναντι τρίτων.
 • Εκκρεμείς απαιτήσεις/αξιώσεις κατά τρίτων.
 • Δικαστικές αποφάσεις/Αναγκαστικές εκτελέσεις/Κατασχέσεις σε βάρος της ΜΚΟ.
 • Περιουσιακά βάρη.
 • Εκκρεμείς Μηνύσεις/Ποινικές διώξεις σε βάρος της διοίκησης της ΜΚΟ σχετικές με τη δραστηριότητά της

Σε περίπτωση που δεν έχετε νομικές εκκρεμότητες, μία Υπεύθυνη Δήλωση κατ’ αρχήν μας καλύπτει. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά έγγραφα που σχετίζονται με τη νομική εκκρεμότητα.

Για να επιλέξετε την κατάλληλη πρόσκληση θα πρέπει να διαβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης και την ενότητα 3 των Οδηγιών προς Υποψηφίους, όπου περιγράφονται οι ενδεικτικές δράσεις και τα παραδοτέα των έργων της κάθε πρόσκλησης.

Κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αντιστοιχεί σε ένα προσδοκώμενο αποτέλεσμα του Προγράμματος και σε συγκεκριμένους δείκτες. Έτσι, κάθε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ξεχωριστή, έχει διαφορετικό σκοπό, προσανατολισμό και προτεραιότητες από τις άλλες. Συνεπώς, κάθε αίτηση έργου που υποβάλλεται θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε πρόσκλησης.

Η υποβολή ερωτήσεων γίνεται μόνο μέσω email στον εκάστοτε υπεύθυνο Διαχειριστή της πρόσκλησης που σας ενδιαφέρει. Για λόγους διαφάνειας, οι απαντήσεις στις υποβαλλόμενες ερωτήσεις θα αναρτώνται τακτικά στο site του Προγράμματος. Δεν θα παρέχονται κατ’ ιδίαν απαντήσεις.

Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί στην ελληνική γλώσσα. ΜΟΝΟ για τη διευκόλυνση των υποψήφιων αλλοδαπών εταίρων των υποψηφίων φορέων υλοποίησης, η αίτηση διατίθεται και στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Τα υποστηρικτικά έγγραφα του αλλοδαπού εταίρου θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά ή στα αγγλικά.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 6 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ενότητα 7 των Οδηγιών προς Υποψηφίους, καθώς και στην εκάστοτε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αιτήσεις για επιχορήγηση γίνονται δεκτές εντός των προθεσμιών που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ημερομηνία Δημοσίευσης Πρόσκλησης Ημερομηνία Λήξης Προθεσμίας
Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων 21 Φεβρουαρίου 2019 21 Ιουνίου 2019
Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών  

21 Φεβρουαρίου 2019

21 Ιουνίου 2019
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά Φθινόπωρο 2019 Χειμώνας 2020
Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Φθινόπωρο 2019 Χειμώνας 2020
Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας Προς ανακοίνωση

το 2020

Προς ανακοίνωση

το 2020

Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών Προς ανακοίνωση

το 2020

Προς ανακοίνωση

το 2020

 

Η ενδεικτική λίστα των επιλέξιμων δράσεων βρίσκεται στην ενότητα 3.2 των Οδηγιών προς Υποψηφίους, καθώς και στην εκάστοτε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σχετικά με την επιλεξιμότητα των υποψηφίων φορέων υλοποίησης, παρακαλώ δείτε την ενότητα 2.2.1 των Οδηγιών προς Υποψηφίους.

Οι ελληνικές ΜΚΟ μπορούν να αιτηθούν επιχορήγηση, ανταποκρινόμενες στις παρακάτω προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 1. Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
 2. Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών
 3. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
 4. Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 5. Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας
 6.  Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών

Σημείωση: Ξεχωριστό ποσό διατίθεται για την επιχορήγηση δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ ελληνικών ΜΚΟ και οργανισμών των δωρητριών χωρών. 

Το Πρόγραμμα έχει τα παρακάτω προσδοκώμενα αποτελέσματα:

 1. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
 2. Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών
 3. Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 4. Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
 5. Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών

Το πρόγραμμα Active Citizens Fund για την Ελλάδα, ύψους € 12εκ. χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Σωματείο Αλληλεγγύη SolidarityNow.