13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Ανατροφοδότηση (feedback) για τις αιτήσεις που δεν έλαβαν επιχορήγηση στο πλαίσιο των προσκλήσεων «Προαγωγή της ισότητας φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» και «Ανάπτυξη των Δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών»

Οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών που υπέβαλαν αιτήσεις για επιχορήγηση στο πλαίσιο των προσκλήσεων, του Active citizens fund, «Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» & «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών» και δεν έλαβαν επιχορήγηση , θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν ανατροφοδότηση μέσω τηλεφωνικής συνάντησης με τους Διαχειριστές του Προγράμματος ACF.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί έως τις 29 Οκτωβρίου 2021.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος