ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Active citizens fund Roadshow II σε πέντε πόλεις της Ελλάδας

Αθήνα, 08 Ιανουαρίου 2020

Έρχεται σε 5 πόλεις της Ελλάδας το Active citizens fund Roadshow II, με αφορμή τις δύο νέες προσκλήσεις του προγράμματος Active citizens fund «Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά» και «Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Στόχος του Roadshow II είναι να δώσει τη δυνατότητα σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών (ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, Κοιν.Σ.Επ, σύλλογοι, σωματεία, Ιδρύματα κ.α.) να μάθουν για το πρόγραμμα Active citizens fund, τις νέες προσκλήσεις ενδιαφέροντος και τον τρόπο συγγραφής προτάσεων χρηματοδότησης για έργα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.

Πρώτος σταθμός η Αθήνα, στις 16 Ιανουαρίου 2020. Ακολουθούν τα Ιωάννινα, στις 23 και 24 Ιανουαρίου, η Ξάνθη στις 29 και 30 Ιανουαρίου, η Καλαμάτα την 1η Φεβρουαρίου και, τέλος, η Θεσσαλονίκη στις 11 Φεβρουαρίου.

 

Συμμετοχή στα εργαστήρια συγγραφής προτάσεων χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Active Citizens Fund

Σχεδιάζοντας μια πρόταση για το πρόγραμμα Active Citizens Fund – επιχορηγήσεις έως €300.000:
Εγγραφείτε εδώ για να συμμετέχετε στo εργαστήριο της Αθήνας 

Σχεδιάζοντας μια πρόταση για το πρόγραμμα Active Citizens Fund – επιχορηγήσεις έως €5.000:
Εγγραφείτε εδώ για να συμμετέχετε στo εργαστήριο της Αθήνας 

Σχεδιάζοντας μια πρόταση για το πρόγραμμα Active Citizens Fund – επιχορηγήσεις έως €300.000:
Εγγραφείτε εδώ για να συμμετέχετε στo εργαστήριο των Ιωαννίνων

Σχεδιάζοντας μια πρόταση για το πρόγραμμα Active Citizens Fund – επιχορηγήσεις έως €5.000:
Εγγραφείτε εδώ για να συμμετέχετε στo εργαστήριο των Ιωαννίνων

Σχεδιάζοντας μια πρόταση για το πρόγραμμα Active Citizens Fund – επιχορηγήσεις έως €300.000:
Εγγραφείτε εδώ για να συμμετέχετε στo εργαστήριο της Ξάνθης

Σχεδιάζοντας μια πρόταση για το πρόγραμμα Active Citizens Fund – επιχορηγήσεις έως €5.000:
Εγγραφείτε εδώ για να συμμετέχετε στo εργαστήριο της Ξάνθης

Σχεδιάζοντας μια πρόταση για το πρόγραμμα Active Citizens Fund
Εγγραφείτε εδώ για να συμμετέχετε στo εργαστήριο της Καλαμάτας

Σχεδιάζοντας μια πρόταση για το πρόγραμμα Active Citizens Fund
Εγγραφείτε εδώ για να συμμετέχετε στo εργαστήριο της Θεσσαλονίκης