ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρωτοβουλίες Διμερών Σχέσεων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
162.000€
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Η παρούσα Πρόσκληση Διμερών Σχέσεων στοχεύει στην υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των ελληνικών ΜΚΟ και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, και Νορβηγία)

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί μέσα από την παρούσα πρόσκληση είναι 162.000 ευρώ.

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι 6.000 ευρώ ανά διμερή πρωτοβουλία.

Το ποσοστό επιχορήγησης των επιλέξιμων δαπανών είναι εκατό τοις εκατό (100%). Δεν απαιτείται συγχρηματοδότηση.

Η Πρόσκληση για τις Διμερείς Σχέσεις θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Οκτωβρίου 2023, 11:59μμ ώρα Ελλάδος, ή μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων, ανάλογα ποιο από τα δύο θα συμβεί πρώτα. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογούνται περιοδικά με βάση την ημερομηνία υποβολής τους.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας το Έντυπο Αίτησης και το Έντυπο Προϋπολογισμού και αποστέλλεται μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα όπως ορίζονται στο Άρθρο 11 των Οδηγιών για την Επιχορήγηση Διμερών Σχέσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Email: bilateral@activecitizensfund.gr

Θέμα μηνύματος: Υποβολή Αίτησης Διμερούς Πρωτοβουλίας