Σχεδιασμός Προτάσεων για το πρόγραμμα Active citizens fund: Πρόσκληση «Ισότητα των Φύλων»

19/02/2021 16:00 - 19:00

Σχεδιασμός Προτάσεων για το πρόγραμμα Active citizens fund: Πρόσκληση «Ισότητα των Φύλων»

Σχεδιασμός προτάσεων για την πρόσκληση «Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» – Για οργανώσεις με μικρή ή καθόλου εμπειρία σε χρηματοδοτικά προγράμματα -Αιτήσεις επιχορήγησης έως €5.000

Σχεδιασμός Προτάσεων για το πρόγραμμα Active citizens fund: Πρόσκληση «Ισότητα των Φύλων»

18/02/2021 10:00 - 13:00

Σχεδιασμός Προτάσεων για το πρόγραμμα Active citizens fund: Πρόσκληση «Ισότητα των Φύλων»

Σχεδιασμός προτάσεων για την πρόσκληση «Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» – Για οργανώσεις με αντίστοιχη εμπειρία σε χρηματοδοτικά προγράμματα - Αιτήσεις επιχορήγησης από  € 5.001 έως €300.000

Σχεδιασμός Προτάσεων για το πρόγραμμα Active citizens fund: Πρόσκληση «Ανάπτυξη Δικτύων»

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 16:00 - 19:00

Σχεδιασμός Προτάσεων για το πρόγραμμα Active citizens fund: Πρόσκληση «Ανάπτυξη Δικτύων»

Σχεδιασμός προτάσεων για την πρόσκληση «Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών» – Για οργανώσεις με μικρή ή καθόλου εμπειρία σε χρηματοδοτικά προγράμματα -Αιτήσεις επιχορήγησης έως €5.000

Χτίζοντας συνέργειες για αποτελεσματική συνηγορία

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 13:00 - 17:00

Χτίζοντας συνέργειες για αποτελεσματική συνηγορία

Περιγραφή: Με το παρόν εργαστήριο επιχειρούμε μια πιο συστηματοποιημένη προσέγγιση σε ζητήματα συνηγορίας και διεργασιών γύρω από αυτά, όπως τα συναντάμε σε μια οργάνωση της κοινωνίας πολιτών. Παράλληλα θα διερευνήσουμε πώς «χτίζονται» ευρύτερες συνέργειες μεταξύ οργανώσεων και συλλογικοτήτων, με σκοπό την επίτευξη στόχων υπέρ των δικαιωμάτων ή την επίτευξη...

Τεχνικές Συνηγορίας (advocacy) για ΜΚΟ

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 13:00 - 17:00

Τεχνικές Συνηγορίας (advocacy) για ΜΚΟ

Περιγραφή: Με το παρόν εργαστήριο επιχειρούμε μια πιο συστηματοποιημένη προσέγγιση σε ζητήματα συνηγορίας και διεργασιών γύρω από αυτά, όπως τα συναντάμε σε μια οργάνωση της κοινωνίας πολιτών. Παράλληλα θα διερευνήσουμε πώς «χτίζονται» ευρύτερες συνέργειες μεταξύ οργανώσεων και συλλογικοτήτων, με σκοπό την επίτευξη στόχων υπέρ των δικαιωμάτων ή την επίτευξη...

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 15:00 - 17:00

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

Περιγραφή: Οι θεματικές τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες συνεδρίες, αφορούν σε ζητήματα εταιρικού δικαίου και ειδικότερα στη διαδικασία σύστασης ΑΜΚΕ, συλλόγων, σωματείων και εν γένει μη κερδοσκοπικών εταιριών, συμβουλές επί της διαμορφώσεως του καταστατικού τους, των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων των εταίρων και δη ζητήματα ευθύνης μελών της...

Συμβουλευτική σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα ΜΚΟ

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 14:00 - 17:00

Συμβουλευτική σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα ΜΚΟ

Ποια η φορολογία των εταιριών με μη κερδοσκοπικό σκοπό; Τι πρέπει να προσέχω στην τήρηση βιβλίων; Τι απαιτήσεις έχει η οικονομική διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων;  Η  Quantum Business & IT Solutions ειδικεύεται σε θέματα όπως: σύσταση επιχειρήσεων, τήρηση λογιστικών βιβλίων Β’ & Γ’ κατηγορίας, φοροτεχνική συμβουλευτική & υποστήριξη φυσικών & νομικών προσώπων, διεθνή...

Δεξιότητες Έρευνας

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 14:00 - 18:00

Δεξιότητες Έρευνας

Περιγραφή: Η Δρ Αγγελική Καρδαρά μας εισάγει στις Δεξιότητες Έρευνας (Research Skills), απαραίτητες για οργανισμούς προκειμένου να υλοποιήσουν μία ερευνητική πρόταση και σε συνέχεια αυτής να διεξάγουν με επιτυχία αντίστοιχες εκστρατείες (ενημέρωσης, συνηγορίας, εξεύρεσης πόρων κ.ά.). Θα γίνει ειδική ενημέρωση και ανάλυση των Μεθόδων Έρευνας (Research Methods) και των...

Συμβουλευτική Οικονομικός Απολογισμός Έργου

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 12:00 - 14:00

Συμβουλευτική Οικονομικός Απολογισμός Έργου

Περιγραφή Ενόψει του τέλους του τρέχοντος οικονομικού έτους και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής θεματικής του μήνα Δεκεμβρίου (Αξιολόγηση και Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου), οι συνεδρίες θα δώσουν έμφαση στην απάντηση ερωτημάτων που σχετίζονται με τον οικονομικό απολογισμό και τις οικονομικές αναφορές έργου ΜΚΟ, καθώς και έτους. Στο μέτρο των διαθέσιμων...