Συνέργειες της Κοινωνίας των Πολιτών με τον Δημόσιο Τομέα

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 14:00 - 18:00

Συνέργειες της Κοινωνίας των Πολιτών με τον Δημόσιο Τομέα

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Περιγραφή Το παρόν εργαστήριο στοχεύει στο να εξοικειώσει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με τον δημόσιο τομέα. Η εξοικείωση περιλαμβάνει την περιγραφή των διαφορετικών συνεργασιών που μπορούν φορείς της ΚτΠ να έχουν με δήμους, περιφέρειες και υπουργεία, την...

Χτίζοντας συνέργειες για αποτελεσματική συνηγορία

29 Σεπτεμβρίου 2021 14:00 - 18:00

Χτίζοντας συνέργειες για αποτελεσματική συνηγορία

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Με το παρόν εργαστήριο επιχειρούμε μια πιο συστηματοποιημένη προσέγγιση σε ζητήματα συνηγορίας και διεργασιών γύρω από αυτά, όπως τα συναντάμε σε μια οργάνωση της κοινωνίας πολιτών. Παράλληλα θα διερευνήσουμε πώς «χτίζονται» ευρύτερες συνέργειες μεταξύ οργανώσεων και συλλογικοτήτων, με σκοπό...

Τεχνικές συνηγορίας για ΜΚΟ

28 Σεπτεμβρίου 2021 14:00 - 18:00

Τεχνικές συνηγορίας για ΜΚΟ

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Με το παρόν εργαστήριο επιχειρούμε μια πιο συστηματοποιημένη προσέγγιση σε ζητήματα συνηγορίας και διεργασιών γύρω από αυτά, όπως τα συναντάμε σε μια οργάνωση της κοινωνίας πολιτών. Παράλληλα θα διερευνήσουμε πώς «χτίζονται» ευρύτερες συνέργειες μεταξύ οργανώσεων και συλλογικοτήτων, με σκοπό...

Δεξιότητες Έρευνας

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 14:00 - 18:00

Δεξιότητες Έρευνας

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Η Δρ Αγγελική Καρδαρά μας εισάγει στις Δεξιότητες Έρευνας (Research Skills), απαραίτητες για οργανισμούς προκειμένου να υλοποιήσουν μία ερευνητική πρόταση και σε συνέχεια αυτής να διεξάγουν με επιτυχία αντίστοιχες εκστρατείες (ενημέρωσης, συνηγορίας, εξεύρεσης πόρων κ.ά.). Θα γίνει ειδική ενημέρωση...

Συμβουλευτική σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα ΜΚΟ

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 15:00 - 17:00

Συμβουλευτική σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα ΜΚΟ

Ποια η φορολογία των εταιριών με μη κερδοσκοπικό σκοπό; Τι πρέπει να προσέχω στην τήρηση βιβλίων; Τι απαιτήσεις έχει η οικονομική διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων;  Η  Quantum Business & IT Solutions ειδικεύεται σε θέματα όπως: σύσταση επιχειρήσεων, τήρηση λογιστικών βιβλίων Β’ & Γ’ κατηγορίας, φοροτεχνική συμβουλευτική & υποστήριξη φυσικών & νομικών προσώπων, διεθνή...

Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου

20/07/2021 14:00 - 18:00

Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Γιατί αυτά που κάνουμε σαν οργάνωση θέλουμε να έχουν κοινωνικό αντίκτυπο; Πώς σχετίζονται με τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης; Πώς μπορούμε αυτό που πετυγχαίνουμε να το μετρήσουμε και να το επικοινωνήσουμε; Το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στο να καθοδογήσει τους...

Online εργαλεία διαχείρισης έργου

16/07/2021 14:00 - 18:00

Online εργαλεία διαχείρισης έργου

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Έχετε αναρωτηθεί πόσο αποτελεσματικά εκτελείτε απλά αλλά και περίπλοκα tasks στη εργασία σας; Μια εκδήλωση, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μια καμπάνια ενημέρωσης, ακόμα και μια σημαντική συνάντηση αποτελούν πτυχές ενός project (έργου). Το εργαστήριο θα εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με όλες...

Βασικές Αρχές Διαχείρισης Έργου

14/07/2021 14:00 - 18:00

Βασικές Αρχές Διαχείρισης Έργου

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund. Μια εισαγωγή στην  Διαχείριση έργων από την Όλγα Ματσούκη. Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη ΜΚΟ που διαχειρίζονται έργα, και επιθυμούν την ενημέρωση και κατάρτιση μέσα από τη διεξαγωγή θεματικού online εργαστηρίου, αναφορικά με τις Βασικές Αρχές που διέπουν την...

Συμβουλευτική σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα ΜΚΟ

19/07/2021 15:00 - 17:00

Συμβουλευτική σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα ΜΚΟ

Ποια η φορολογία των εταιριών με μη κερδοσκοπικό σκοπό; Τι πρέπει να προσέχω στην τήρηση βιβλίων; Τι απαιτήσεις έχει η οικονομική διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων;  Η  Quantum Business & IT Solutions ειδικεύεται σε θέματα όπως: σύσταση επιχειρήσεων, τήρηση λογιστικών βιβλίων Β’ & Γ’ κατηγορίας, φοροτεχνική συμβουλευτική & υποστήριξη φυσικών & νομικών προσώπων, διεθνή...

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

26/07/2021 15:00 - 17:00

Συμβουλευτική σε Νομικά Ζητήματα

Οι θεματικές τις οποίες θα καλύψουν οι συγκεκριμένες ατομικές συνεδρίες, αφορούν σε ζητήματα εταιρικού δικαίου και ειδικότερα στη διαδικασία σύστασης ΑΜΚΕ, συλλόγων, σωματείων και εν γένει μη κερδοσκοπικών εταιριών, συμβουλές επί της διαμορφώσεως του καταστατικού τους, των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων των εταίρων και δη ζητήματα ευθύνης μελών της...