Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ)

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ)

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών με πολυετή δράση στο τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συμμετέχει στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών των Δήμων Αθηναίων και Θεσσαλονίκης και στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας. Είναι μέλος...

Homo Digitalis

Homo Digitalis

Η Ηomo Digitalis είναι η πρώτη ελληνική Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπό την υπεράσπιση και προώθηση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην ψηφιακή εποχή. Είναι παρούσα για να αγωνιστεί και να διασφαλίσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου στον ψηφιακό κόσμο, όταν αυτά αμφισβητούνται ή κινδυνεύουν από ενέργειες...

Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία

Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία

Η Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία (Δ.Κ.Υ./I.S.S.) είναι ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική Οργάνωση, χωρίς κοινωνικές, φυλετικές, θρησκευτικές, πολιτικές ή εθνικές διακρίσεις. Ιδρύθηκε το 1924 σαν αποτέλεσμα μεγάλων πληθυσμιακών μετακινήσεων ανά τον κόσμο για να βοηθήσει, ξεπερνώντας τα σύνορα, διασπασμένες σε δύο ή περισσότερες χώρες οικογένειες. Η Οργάνωση, με Γενική Γραμματεία στη...

Εταιρία Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα

Εταιρία Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα

Η Εταιρία Μέριμνας & Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα ιδρύθηκε το 1997 ως Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία. Οι σκοποί της είναι κοινωφελείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αφορούν την ποιότητα ζωής και την αποκατάσταση των Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα που ανήκουν κατά προτεραιότητα σε προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθώς και άτομα με...

Ιδρυμα Θεμιστοκλή και Δημητρίου Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ)

Ιδρυμα Θεμιστοκλή και Δημητρίου Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ)

Το  Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ) είναι ένα από τα πιο δραστήρια ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα. Επιδιώκει να συμβάλει στην προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κοινωνικού κράτους δικαίου, στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με σεβασμό στις...

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός,  ιδρύθηκε το 1986, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Εργάζεται για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας και προωθεί  την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση, την κοινωνική ενσωμάτωση, την απασχόληση των ατόμων με...

Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» εδώ και 32 χρόνια προσφέρει σταθερά και με συνέπεια συμπαράσταση και φροντίδα σε παιδιά που ζουν σε άπορες οικογένειες ή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.  Προστατεύει τα παιδιά μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον και καταβάλλει αδιάκοπες προσπάθειες για να εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις για...

Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)

Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)

Το ΚΜΟΠ ιδρύθηκε το 1977 και διαθέτει μακρά εμπειρία στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μέσα από την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, τον σχεδιασμό κοινωνικών πρωτοβουλιών, την εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα και παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Βασική επιδίωξη του ΚΜΟΠ είναι οι δράσεις που υλοποιεί να έχουν καινοτόμο χαρακτήρα...

Τζενερεΐσον 2.0- Δεύτερη Γενιά/ Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την ισότητα και την Ετερότητα – Ιδι έτερο

Τζενερεΐσον 2.0- Δεύτερη Γενιά/ Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την ισότητα και την Ετερότητα – Ιδι έτερο

Το Τζενερεΐσον 2.0- Δεύτερη Γενιά/ Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την ισότητα και την Ετερότητα – Ιδι έτερο (G2RED) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής με σκοπό να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και να δημιουργήσουν τα απαραίτητα εργαλεία ουσιαστικής ένταξης για την ενδυνάμωση κοινοτήτων και ατόμων μεταναστευτικής καταγωγής. Συνδυάζουμε δράση και έρευνα, με...

GIVMED

Σχεδόν 2.300.000 άνθρωποι στην Ελλάδα ζουν σήμερα κάτω από το όριο της φτώχειας , με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως την πρόσβαση σε φάρμακα που χρειάζονται. Το παράδοξο είναι ότι την ίδια στιγμή περίπου 34.000.000 κουτιά φαρμάκων , λήγουν στα σπίτια πολιτών και πετιούνται...