Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» εδώ και 32 χρόνια προσφέρει σταθερά και με συνέπεια συμπαράσταση και φροντίδα σε παιδιά που ζουν σε άπορες οικογένειες ή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.  Προστατεύει τα παιδιά μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον και καταβάλλει αδιάκοπες προσπάθειες για να εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις για...

Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)

Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)

Το ΚΜΟΠ ιδρύθηκε το 1977 και διαθέτει μακρά εμπειρία στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μέσα από την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, τον σχεδιασμό κοινωνικών πρωτοβουλιών, την εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα και παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Βασική επιδίωξη του ΚΜΟΠ είναι οι δράσεις που υλοποιεί να έχουν καινοτόμο χαρακτήρα...

Τζενερεΐσον 2.0- Δεύτερη Γενιά/ Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την ισότητα και την Ετερότητα – Ιδι έτερο

Τζενερεΐσον 2.0- Δεύτερη Γενιά/ Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την ισότητα και την Ετερότητα – Ιδι έτερο

Το Τζενερεΐσον 2.0- Δεύτερη Γενιά/ Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την ισότητα και την Ετερότητα – Ιδι έτερο (G2RED) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής με σκοπό να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και να δημιουργήσουν τα απαραίτητα εργαλεία ουσιαστικής ένταξης για την ενδυνάμωση κοινοτήτων και ατόμων μεταναστευτικής καταγωγής. Συνδυάζουμε δράση και έρευνα, με...

GIVMED

Σχεδόν 2.300.000 άνθρωποι στην Ελλάδα ζουν σήμερα κάτω από το όριο της φτώχειας , με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως την πρόσβαση σε φάρμακα που χρειάζονται. Το παράδοξο είναι ότι την ίδια στιγμή περίπου 34.000.000 κουτιά φαρμάκων , λήγουν στα σπίτια πολιτών και πετιούνται...

The Press Project

The Press Project

Το ThePressProject (TPP) είναι ένα ανεξάρτητο Μέσο ενημέρωσης που πιστεύει ότι η δημοσιογραφία δεν απαντάει μόνο στο δικαίωμα του πολίτη να ξέρει, αλλά στο δικαίωμά του για έναν καλύτερο κόσμο. Δημοσιογραφεί υπέρ των πολιτών και στοχεύει στον έλεγχο της εξουσίας και στην ανάδειξη λύσεων (solution journalism), τηρώντας πάντα τη...

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, σχεδιάζουν και υλοποιούν διατομεακές δράσεις και πρωτοβουλίες που αντικατοπτρίζουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του επωφελούμενου πληθυσμού. Ιδρύθηκαν το 1990 και αποτελούν μία ιστορική, ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση στην Ελλάδα, μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από...

Green Tank

Green Tank

Το Green Tank είναι μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης που διαμορφώνει λύσεις πολιτικής για ένα βιώσιμο μέλλον. Οι δράσεις μας αφορoύν στο τρίπτυχο της βιώσιμης ανάπτυξης: περιβάλλον – οικονομία – κοινωνία, με έμφαση στη: Διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων, Αντιμετώπιση και...