Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας, ως ο πρώτος και μοναδικός εκφραστής αυτής της ιδέας στην Ελλάδα, αποσκοπεί να αναπτύξει δραστηριότητες που σχετίζονται με τις πτυχές της Πολιτιστικής Διπλωματίας. Το Ε.Ι.Π.Δ αποβλέπει πρωτίστως στη μελέτη, ανάλυση, διάδοση και προβολή με κάθε μέσον, όλων των πτυχών της Πολιτιστικής Διπλωματίας. Συγκεκριμένα οι...

Ο Σπόρος

Ο Σπόρος

Ο «Σπόρος» είναι μια συλλογική προσπάθεια ανθρώπων που πραγματοποιούν δράσεις για την προαγωγή της τεχνολογίας, του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας. Όπως ένας σπόρος μπορεί από το μηδέν να γεννηθεί και να δημιουργήσει ένα τεράστιο δέντρο με όμορφα κλαδιά, φύλλα, άνθη και καρπούς αλλά και...

Το Μεσολόγγι των Ντόπιων

Το Μεσολόγγι των Ντόπιων

Το “Messolonghi by Locals” είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε ως πρωτοβουλία το 2018 στα πλαίσια του προγράμματος «START: Create Cultural Change». Σκοπός του οργανισμού είναι η ενίσχυση της συλλογικότητας στην τοπική κοινότητα του Μεσολογγίου μέσω της συμμετοχικής χαρτογράφησης της πόλης με την μορφή πολιτιστικών διαδρομών, αλλά και...

Cyberno

Cyberno

Η Cyberno παρέχει δωρεάν εκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Σκοπός είναι η ενδυνάμωση κάθε πολίτη με ψηφιακές δεξιότητες, για την ανάπτυξη μιας ευφυούς κοινωνίας, ξεκινώντας σήμερα με την δημιουργία ψηφιακά χαρισματικών παιδιών. Η Cyberno δραστηριοποιείται στην Αττική, στοχεύοντας να διευρύνει...

Η Τέχνη της Συμμετοχικής Ηγεσίας – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας

Η Τέχνη της Συμμετοχικής Ηγεσίας – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας

Η Ελλάδα της κρίσης και το αβέβαιο μέλλον του πλανήτη μας υπήρξαν η έμπνευση και ο καταλύτης για τη δημιουργία το 2018 της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφελείας Η Τέχνη της Συμμετοχικής Ηγεσίας («AoH Athina ΚοιΝΣΕΠ»). Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η ανάπτυξη παραγωγικών «οικοσυστημάτων» με τη δημιουργία...

Όχι Παίζουμε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία

Όχι Παίζουμε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία

Η Όχι Παίζουμε ιδρύθηκε το 2004 με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινοτικών, εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων. Με κύριο πεδίο δράσης το δημόσιο χώρο και συνδυάζοντας τεχνικές διαλόγου, συμμετοχική έρευνα και συνεργατικές δραστηριότητες παραδίδει εκπαιδευτικά εργαλεία και προγράμματα, καλλιτεχνικές πρακτικές και παιγνιώδεις υποστηρικτικές διαδικασίες σε (και με) ομάδες...

iSea – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων

iSea – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων

Η iSea είναι μια Περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 2016 στη Θεσσαλονίκη από νέους αλλά έμπειρους επιστήμονες στη διαχείριση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Κύριος στόχος της αποτελεί η προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων της Ελλάδας και της χλωρίδας και πανίδας που διαβιούν σε αυτά μέσα από την...

Εταιρία Προστασίας των Πρεσπών – ΕΠΠ

Εταιρία Προστασίας των Πρεσπών – ΕΠΠ

H Εταιρία Προστασίας των Πρεσπών – ΕΠΠ ιδρύθηκε το 1990 με τη συμμετοχή 10 ελληνικών & ξένων περιβαλλοντικών οργανώσεων (Eλληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, Αρκτούρος, Οι Φίλοι των Πρεσπών, WWF Ελλάς, Βρετανική  Ορνιθολογική Εταιρεία, Δανέζικη Ορνιθολογική Εταιρεία, Γαλλικό...

Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο – MedINA

Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο – MedINA

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας αρμονικής σχέσης ανθρώπου-φύσης για την ευημερία όλων. Αποστολή του είναι να αναδεικνύει την αξία της ολοκληρωμένης διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της έρευνας, της ανταλλαγής γνώσεων, της...

Ορίζοντας- Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Ορίζοντας- Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας

O Ορίζοντας- Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός με αποστολή του την προώθηση συνεργειών για την αειφόρο ανάπτυξη και την επίτευξη μίας κοινωνίας ίσων ευκαιριών. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη, τη διαχείριση και την εφαρμογή περιβαλλοντικών δράσεων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, την κοινωνική οικονομία και...